Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng đòi hỏi nhiều hỗ trợ hơn, nghiên cứu cho thấy

Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng đòi hỏi nhiều hỗ trợ hơn, nghiên cứu cho thấy

  Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng đòi hỏi nhiều hỗ trợ hơn, nghiên cứu cho thấy
  của Đại học Tây An jiaotong-Liverpool

  Digital transformation in construction industry requires more support, study shows
  Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành xây dựng đòi hỏi nhiều hỗ trợ hơn, nghiên cứu cho thấy. Ảnh: XJTLU
  Trong những năm gần đây, các ngành kỹ thuật và xây dựng đã và đang khám phá việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để thúc đẩy năng suất và cải thiện độ an toàn, chất lượng và tính bền vững. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành này diễn ra chậm so với các ngành khác do một số trở ngại nhất định.

  Trong một bài báo được xuất bản gần đây trên tạp chí Kỹ thuật, Xây dựng và Quản lý Kiến trúc, các nhà nghiên cứu từ Đại học Xi'an Jiaotong-Liverpool và Đại học Lincoln đã xác định, phân loại và xếp hạng những trở ngại chính ngăn cản quá trình chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực này.

  Các nhà nghiên cứu đã xác định các rào cản thông qua một đánh giá tài liệu có hệ thống và xác nhận của chuyên gia, sau đó khảo sát 192 chuyên gia xây dựng ở Trung Quốc về tác động của các trở ngại. Họ phát hiện ra rằng ba vấn đề chính là thiếu luật và quy định, thiếu hỗ trợ và lãnh đạo, thiếu nguồn lực và chuyên gia.

  Thay đổi luật pháp

  Theo Tiến sĩ Fangyu Guo, trợ lý giáo sư tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng của XJTLU và là tác giả tương ứng của bài báo, việc thiếu luật và quy định là yếu tố quan trọng nhất trong số các rào cản được xác định.

  “Việc thiếu luật và quy định có ảnh hưởng tiêu cực đến chuyển đổi kỹ thuật số vì các công ty xây dựng cần các quy định của chính phủ làm hướng dẫn để xác định chiến lược và điều chỉnh cơ cấu tổ chức của họ.

  Guo nói: “Các tiêu chuẩn và quy định được thiết lập tốt là rất quan trọng để định hướng một quá trình chuyển đổi kỹ thuật số hiệu quả và thúc đẩy các bên liên quan đầu tư nhiều hơn vào các công nghệ và công cụ kỹ thuật số khác nhau”.

  Lãnh đạo và nguồn lực

  Việc thiếu sự hỗ trợ và lãnh đạo cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Hầu hết nhân viên có thể không quen với các công nghệ mới và sự hỗ trợ không đầy đủ từ quản lý cấp cao sẽ làm giảm mức độ sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi của họ.

  Tiến sĩ Guo nói: “Điều quan trọng đối với quản lý cấp cao trong các công ty xây dựng là phải hỗ trợ liên tục và tạo động lực cho nhân viên trong quá trình thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số.

  Việc thiếu các nguồn lực và chuyên gia là một trở ngại khác. Hiện có một khoảng cách lớn về kỹ năng kỹ thuật số trong ngành, vì vậy việc phát triển thế hệ kỹ năng kỹ thuật số tiếp theo và các tài năng phù hợp là rất quan trọng đối với chuyển đổi kỹ thuật số.

  Các nhà nghiên cứu đề xuất các công ty phải phát triển các kế hoạch chiến lược và chương trình đào tạo để có được những tài năng tiềm năng có thể sử dụng công nghệ kỹ thuật số và sở hữu trí tuệ kinh doanh lâu dài.

  Nghiên cứu cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho các chính phủ và các công ty xây dựng để nâng cao hiểu biết của họ về những rào cản này và tác động của chúng. Các phát hiện sẽ giúp thiết lập các chính sách có thể sử dụng chuyển đổi kỹ thuật số để tăng cường quản lý dự án xây dựng.

  Nhóm nghiên cứu bao gồm Kaiyang Wang, Tiến sĩ Fangyu Guo, và Tiến sĩ Cheng Zhang từ XJTLU, và Giáo sư Dirk Schaefer từ Đại học Lincoln.

  Zalo
  Hotline