Chương trình Goto tại chỗ của Học viện Đại dương Nagasaki sắp bắt đầu !.

Chương trình Goto tại chỗ của Học viện Đại dương Nagasaki sắp bắt đầu !.

  Chương trình Goto tại chỗ của Học viện Đại dương Nagasaki sắp bắt đầu !.
  Ban thư ký đã kiểm tra sơ bộ chương trình.
  Khóa học của NOA sẽ được tổ chức và có thể được thực hiện tại chỗ tại lớp học của NOA ở Nagasaki từ tháng 11. Những người tham gia khóa học 2 ngày tại chỗ có thể tham gia chương trình Goto tại chỗ vào ngày thứ ba sau khi kết thúc khóa học, bao gồm chuyến thăm trang trại điện gió nổi ngoài khơi ở Goto và trao đổi ý kiến với địa phương. cán bộ kiểm ngư.

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  No alternative text description for this image

  Zalo
  Hotline