Chương trình đầu tư 2,5 triệu euro mở để thử nghiệm công nghệ năng lượng tái tạo biển

Chương trình đầu tư 2,5 triệu euro mở để thử nghiệm công nghệ năng lượng tái tạo biển

  Energiaren Euskal Erakundea / Ente Vasco de la Energía (EVE) đã thúc đẩy một chương trình hỗ trợ đầu tư để trình diễn và xác nhận các công nghệ năng lượng tái tạo biển mới nổi được mở cho các ứng dụng cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2024.

  Giày sneaker và

  Nguồn: Cơ quan năng lượng xứ Basque

  Chương trình này nhằm mục đích thử nghiệm và xác nhận các công nghệ năng lượng sóng và gió ngoài khơi mới tại Nền tảng năng lượng biển Biscay (BiMEP) để tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo ở xứ Basque.

  Các hành động đủ điều kiện bao gồm trình diễn và xác nhận thử nghiệm các thiết bị thu năng lượng sóng quy mô đầy đủ hoặc gần như quy mô đầy đủ, nguyên mẫu của tuabin gió nổi trên biển ở quy mô đầy đủ hoặc gần như đầy đủ cũng như các hệ thống con và thành phần cho bất kỳ nguyên mẫu nào được đề cập.

  Chương trình có  tổng kinh phí là 2,5 triệu euro. 

  Giới hạn viện trợ cho chương trình này được xác định như sau: chi phí đủ điều kiện tối thiểu để tham gia được đặt ở mức 125.000 €, trong khi chi phí đủ điều kiện tối đa thay đổi tùy theo hành động được đề xuất, có thể lên tới 10 triệu €. Ngoài ra, khoản trợ cấp tối đa cho mỗi hành động có thể lên tới 2,5 triệu euro, tùy thuộc vào loại hành động được đề xuất.

  Nằm ngoài khơi bờ biển Armintza, BiMEP cung cấp môi trường đại dương mở và điều kiện đại dương khắc nghiệt để thử nghiệm các nguyên mẫu của bộ thu năng lượng đại dương và thiết bị phụ trợ. 

  BiMEP đã đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2015, cung cấp một địa điểm có tài nguyên sóng và gió để thử nghiệm tính khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật của các thiết kế khác nhau, trước khi quyết định chuyển sang giai đoạn thương mại quy mô đầy đủ.

  Trở lại vào tháng 3, công ty con Carnegie Technologies Tây Ban Nha của Carnegie Clean Energy đã được EVE trao khoản tài trợ 2,1 triệu euro cho dự án ACHIEVE+ của Carnegie, bổ sung cho hợp đồng được trao bởi Dự án EuropeWave (3,75 triệu euro) và tài trợ Renmarinas Demos (1,2 triệu euro), tạo ra tổng cộng quỹ tài trợ 7,05 triệu euro để triển khai CETO tại BiMEP ở xứ Basque.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline