Chugoku Electric Power xác nhận tuân thủ ủy ban môi trường, GX League, v.v./Thảo luận về 4 chủ đề

Chugoku Electric Power xác nhận tuân thủ ủy ban môi trường, GX League, v.v./Thảo luận về 4 chủ đề

    Công ty Điện lực Chugoku đã tổ chức ``Ủy ban Môi trường toàn Công ty lần thứ 2'' cho năm tài chính 2023 tại trụ sở chính ở Thành phố Hiroshima vào ngày 12. Khoảng 20 giám đốc điều hành, bao gồm cả tổng giám đốc và trưởng bộ phận, đã tham dự. Các ý kiến ​​đã được trao đổi về bốn vấn đề, bao gồm tình trạng kế hoạch hành động vì môi trường của Tập đoàn Điện lực Chugoku năm 2013 và tình trạng của GX League, được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tài trợ.

    Chúng tôi đã thảo luận về thành tích dự kiến ​​của Kế hoạch hành động vì môi trường của Tập đoàn trong năm tài khóa 23 và đánh giá các mục tiêu về môi trường.

    Zalo
    Hotline