Chính quyền Tokyo Metro bắt đầu lắp đặt đồng hồ nước thông minh

Chính quyền Tokyo Metro bắt đầu lắp đặt đồng hồ nước thông minh

  Chính quyền Tokyo Metro bắt đầu lắp đặt đồng hồ nước thông minh


  Chính quyền Thủ đô Tokyo sẽ bắt đầu giới thiệu đồng hồ nước thông minh trên quy mô toàn diện vào năm 2022. Chính quyền sẽ lắp đặt 30.000 đồng hồ thông minh vào cuối năm tài chính 2022 và 130.000 đồng hồ vào năm 2024. Mục tiêu là lắp đặt chúng cho tất cả 7,8 triệu người dùng vào năm 2030. Tại đồng thời, một ứng dụng điện thoại thông minh sẽ được phát triển để cải thiện dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, vì đồng hồ thông minh đắt tiền nên việc xác minh chi phí sẽ rất cần thiết trong tương lai.

  Đồng hồ nước thông minh được trang bị các thiết bị liên lạc. Dữ liệu tiêu thụ nước có thể được đọc mà không cần phải đến trang web của khách hàng. Chính quyền thủ đô Tokyo lần đầu tiên sẽ giới thiệu đồng hồ thông minh tại các khu vực Nishi-Shinjuku, Toyosu (Koto-ku) và Tachikawa City, cũng như trong các khu nhà ở công cộng và trường học.

  Vào tháng 10, Tokyo sẽ phát hành một ứng dụng điện thoại thông minh cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn, hoàn tất các thủ tục chuyển đến và kiểm tra lượng nước sử dụng. Việc đọc đồng hồ tự động sẽ bắt đầu đồng thời. Mục đích là để hợp lý hóa việc đọc đồng hồ, hiện đang được thuê ngoài cho khu vực tư nhân. Thách thức là chi phí cao của đồng hồ thông minh. So với các loại máy đo cơ hiện có, giá thành được cho là cao hơn từ 4 đến 5 lần.

  Zalo
  Hotline