Chính quyền thủ đô Tokyo / Nghiên cứu nhằm mục đích khử cacbon cho các cơ sở hậu cần cảng, đạt được một nửa lượng cacbon

Chính quyền thủ đô Tokyo / Nghiên cứu nhằm mục đích khử cacbon cho các cơ sở hậu cần cảng, đạt được một nửa lượng cacbon

  Chính quyền Thủ đô Tokyo sẽ bắt đầu một nghiên cứu cơ bản nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ các cơ sở hậu cần và các cơ sở khác phía sau cầu cảng. Ngoài việc xác định các vấn đề liên quan đến việc giảm thiểu, chúng tôi cũng sẽ điều tra các công nghệ tương ứng và các ví dụ về sáng kiến ​​ở các chính quyền địa phương khác. Chúng tôi sẽ tạo ra một trường hợp mẫu cho quá trình khử cacbon và đặt mục tiêu đạt được “một nửa cacbon”, điều này sẽ giảm một nửa lượng phát thải khí nhà kính so với mức của năm 2000 vào năm 2030.

  Cảng Tokyo sẽ xử lý khoảng 85 triệu tấn hàng hóa vào năm 2021.

  Gần các bến cảng của Cảng Tokyo có nhiều cơ sở hậu cần xử lý hàng hóa đường biển như kho lạnh. Hiện nay, lượng khí CO2 thải ra từ các địa điểm thu gom này chiếm hơn một nửa tổng lượng khí thải tại khu vực Cảng Tokyo. Trong bối cảnh nhận thức về môi trường toàn cầu ngày càng tăng, các chủ hàng và công ty vận tải đang ngày càng sử dụng các cảng đang tiến hành khử cacbon.

  Vì lý do này, Chính quyền Thủ đô Tokyo đã xây dựng ''Kế hoạch hình thành Cảng trung tính Carbon Cảng Tokyo (CNP)'' vào tháng 3 năm 2011. Kế hoạch này nhằm để khu vực công và tư nhân hợp tác cùng nhau trong quá trình khử cacbon, bao gồm cả khu vực phía sau bến tàu. Tổng lượng khí thải CO2 từ Cảng Tokyo là 586.000 tấn vào năm 2020. Vào năm 2030, chúng ta sẽ giảm lượng khí thải khoảng 310.000 tấn so với năm 2000. Mục tiêu là đạt được lượng phát thải ròng bằng 0 vào năm mục tiêu cuối cùng là năm 2050.

  Vào ngày 10, Cục Cảng và Cảng Thủ đô Tokyo đã công bố một gói thầu được đề cử cạnh tranh để chọn nhà thầu cho ''nghiên cứu về quá trình khử cacbon ở vùng nội địa của các trụ cầu''. Đơn đăng ký tham gia sẽ được chấp nhận thông qua hệ thống mua sắm điện tử cho đến ngày 14. Đấu thầu sẽ được mở vào ngày 3 tháng 7. Những người được xếp hạng A hoặc B về “công việc liên quan đến môi trường” có thể tham gia đấu thầu.

  Dự án sẽ bao gồm việc khảo sát khoảng 200 công ty, bao gồm cả những công ty vận hành kho, về tuổi kho, tổng diện tích sàn, cơ cấu, cách sử dụng thiết bị và máy móc xử lý hàng hóa, mức tiêu thụ năng lượng và các thông tin khác. Chúng tôi sẽ phân tích mức độ phát thải khí nhà kính có thể giảm nếu thiết bị và máy móc xử lý hàng hóa được chế tạo có thông số kỹ thuật khử cacbon. Chúng tôi sẽ điều tra xem có trường hợp nào mà chính quyền địa phương khác đang thực hiện các biện pháp trong khu vực cảng của họ hay không, chẳng hạn như dùng chung thiết bị sưởi ấm và làm mát.

  Để hiểu rõ vấn đề, chúng tôi sẽ phỏng vấn khoảng 10 công ty, bao gồm cả các công ty kho bãi, về việc sử dụng thiết bị, mức tiêu thụ năng lượng, các vấn đề và nhu cầu cải tiến. Dựa trên kết quả phỏng vấn, chúng tôi đã đánh giá chi phí ban đầu, chi phí bảo trì và đóng góp vào việc giảm lượng CO2 khi thay thế thiết bị bằng thiết bị không có carbon. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ đề xuất phương án thực hiện cụ thể.

  Thời gian thực hiện đến ngày 14 tháng 3 năm 2025.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline