Chính phủ, tỉnh Aomori và Hội đồng xe đạp / Phát triển khu vực, cơ quan họp mới sớm

Chính phủ, tỉnh Aomori và Hội đồng xe đạp / Phát triển khu vực, cơ quan họp mới sớm

    Vào ngày 29, chính phủ đã tổ chức cuộc họp của Hội đồng Chu trình Nhiên liệu Hạt nhân và thảo luận về chính sách chu trình nhiên liệu hạt nhân của chính phủ với Soichiro Miyashita, Thống đốc tỉnh Aomori. Thống đốc Miyashita khẳng định lập trường của chính phủ về việc thúc đẩy các chính sách về năng lượng hạt nhân và chu trình nhiên liệu hạt nhân là chính sách quốc gia. Ông yêu cầu thành lập một cơ quan hội nghị mới để tỉnh, chính phủ và doanh nghiệp thảo luận về phát triển khu vực. Đáp lại, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura tuyên bố sẽ sớm thành lập cơ quan hội nghị để xem xét các biện pháp nhằm cùng tồn tại hài hòa giữa các cơ sở hạt nhân và khu vực có nhà máy điện hạt nhân.

    Zalo
    Hotline