Chính phủ mở rộng các biện pháp nhằm giảm bớt những thay đổi mạnh mẽ về giá điện và giá gas/“giai đoạn và mục tiêu” sẽ được điều chỉnh trong tương lai

Chính phủ mở rộng các biện pháp nhằm giảm bớt những thay đổi mạnh mẽ về giá điện và giá gas/“giai đoạn và mục tiêu” sẽ được điều chỉnh trong tương lai

    Chính phủ ước tính rằng 3,1 nghìn tỷ yên còn lại được đảm bảo trong ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2022 sẽ đủ để trang trải nguồn tài chính cho các biện pháp nhằm giảm bớt những thay đổi mạnh mẽ về giá điện và khí đốt đã được quyết định kéo dài thời gian. Các biện pháp đã được thực hiện đối với số tiền sử dụng vào tháng 1 năm nay, nhưng dự kiến ​​​​2,5 nghìn tỷ yên sẽ được chi cho đến số tiền được sử dụng vào tháng 9, như dự kiến ​​​​ban đầu. Nếu số tiền sử dụng được kéo dài thêm ba tháng cho đến tháng 12, ước tính chi phí bổ sung sẽ là 500 tỷ yên dựa trên nhu cầu trong quá khứ. Thời gian kéo dài sẽ kéo dài cho đến khi các biện pháp kinh tế mới được xây dựng và thực hiện, đồng thời việc xem xét các biện pháp kinh tế và biện pháp ngân sách bổ sung theo tình hình năng lượng sẽ bắt đầu trong tương lai.

    Zalo
    Hotline