"Chiến lược năng lượng sạch" của chính phủ biến các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu thành tăng trưởng và đầu tư là gì?

"Chiến lược năng lượng sạch" của chính phủ biến các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu thành tăng trưởng và đầu tư là gì?

  "Chiến lược năng lượng sạch" của chính phủ biến các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu thành tăng trưởng và đầu tư là gì?

  Chính phủ đang gấp rút xây dựng "chiến lược năng lượng sạch" làm trụ cột kết nối các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu với tăng trưởng. Ngoài việc chuyển hướng kinh doanh và lối sống sang quá trình khử cacbon, nó còn nhằm tạo ra các ngành tăng trưởng mới và thu hút đầu tư. “Chiến lược năng lượng sạch” chỉ ra con đường này.

  Các chiến lược kết nối sự nóng lên toàn cầu với tăng trưởng
  Chuyển toàn bộ xã hội sang giai đoạn khử cacbon
  Chính phủ đã xác định "chiến lược năng lượng sạch" là một trong những trụ cột để đạt được tăng trưởng. "Chiến lược năng lượng sạch" là một chiến lược nhằm kết nối các biện pháp đối phó với sự nóng lên toàn cầu với tăng trưởng hướng tới việc thực hiện trung tính carbon vào năm 2050. Thủ tướng Kishida đã đề cập đến việc xây dựng chiến lược năng lượng sạch trong tuyên bố về niềm tin của mình vào tháng 10 năm ngoái. (Tham khảo "Thủ tướng mới Kishida tuyên bố rằng khử cacbon là một trụ cột của chiến lược tăng trưởng. Cuộc bầu cử Hạ viện sắp diễn ra kiểm phiếu ở đâu? | HÀNH TRÌNH MẶT TRỜI")

  Vào ngày 18 tháng 1, Ban Thư ký Nội các đã tổ chức một "Ban cố vấn về 'Chiến lược năng lượng sạch'". Theo các tài liệu được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp công bố tại cuộc họp, chiến lược năng lượng sạch là "một cách cụ thể để mỗi nhà điều hành doanh nghiệp chuyển đổi phong cách làm việc, thế mạnh và lối sống của họ sang loại hình trung tính carbon. Nó được gọi là "con đường".

  Đồng thời cho rằng sẽ thúc đẩy chuyển đổi năng lượng trong cả hai lĩnh vực cung và cầu, và tạo ra các doanh nghiệp và ngành công nghiệp trong các lĩnh vực tăng trưởng mới, từ đó sẽ dẫn đến đầu tư.

  Chỉ đạo một loạt các vấn đề
  Cũng đề cập đến định giá carbon
  Thủ tướng Kishida cũng đề cập đến chiến lược năng lượng sạch trong bài phát biểu về chính sách của mình vào ngày 17/1. Ông nói rằng ông sẽ làm việc trong một quá trình chuyển đổi lớn của toàn bộ nền kinh tế và xã hội, chứ không chỉ là chuyển đổi cơ cấu cung cấp năng lượng.

  Ông nói thêm, "Loại lĩnh vực nào, khi nào, theo cơ chế nào và đầu tư bao nhiêu sẽ được rút ra? Con đường thay đổi kinh tế và xã hội sẽ được tóm tắt như một chiến lược năng lượng sạch." Ông cho biết sẽ tìm ra hướng giải quyết cho nhiều vấn đề như cơ sở hạ tầng truyền tải và phân phối điện, pin lưu trữ, năng lượng tái tạo, hydro và amoniac, cũng như năng lượng hạt nhân sáng tạo và định giá carbon.

  Zalo
  Hotline