Chỉ định khu vực xúc tiến cho năng lượng gió ngoài khơi, Thống đốc tỉnh Niigata `` Đánh giá nỗ lực '': Nihon Keizai Shimbun

Chỉ định khu vực xúc tiến cho năng lượng gió ngoài khơi, Thống đốc tỉnh Niigata `` Đánh giá nỗ lực '': Nihon Keizai Shimbun

  Chỉ định khu vực xúc tiến cho năng lượng gió ngoài khơi, Thống đốc tỉnh Niigata `` Đánh giá nỗ lực '': Nihon Keizai Shimbun


  Thống đốc Hanazuno tại Hội đồng tỉnh Niigata (số 30, thành phố Niigata)


  Thống đốc Niigata Hideyo Hanazumi cho biết vào ngày 30 rằng Thành phố Murakami và bờ biển của Thành phố Tainai ở tỉnh Niigata đã được chỉ định là các khu vực xúc tiến dựa trên Đạo luật Sử dụng Năng lượng Tái tạo Khu vực Biển. Vào tháng 6, một hội đồng pháp lý bao gồm các chính quyền địa phương và những người liên quan đến ngành đánh bắt cá đã đưa ra một ý kiến ​​rằng họ không phản đối việc chỉ định này. Chính quyền tỉnh đã yêu cầu chính phủ quốc gia đưa ra chỉ định càng sớm càng tốt.

  Thống đốc Hanazumi cho biết, "Trong khi chính phủ quốc gia sẽ tiến hành các thủ tục như chào bán công khai và lựa chọn các nhà khai thác kinh doanh, tỉnh cũng sẽ làm việc để giới thiệu sản xuất điện gió ngoài khơi cùng tồn tại với ngư nghiệp và cộng đồng địa phương."

  Zalo
  Hotline