Chevron nhìn thấy tương lai hydro trên thị trường LNG

Chevron nhìn thấy tương lai hydro trên thị trường LNG

    Chevron nhìn thấy tương lai hydro trên thị trường LNG


    Công ty đang hợp tác với công ty Jera của Nhật Bản để thay thế các bộ phận của chuỗi giá trị LNG bằng hydro
    Chevron lớn của Hoa Kỳ đang cùng với các công ty dầu khí khác nghiên cứu các cách sử dụng chuyên môn về LNG của mình để phát triển lĩnh vực hydro trong thập kỷ tới. Chevron đã đặt mục tiêu giảm cường độ carbon trong phạm vi phát thải một, hai và ba của mình, đồng thời chiến lược khử cacbon của họ xoay quanh việc sử dụng CCS, bù đắp và hydro. Công ty đã hình thành một phần ngày càng lớn của thị trường LNG kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu xuất khẩu khối lượng vào năm 2016, trở thành công ty được biết đến như một công ty danh mục đầu tư — có nghĩa là công ty điều hành một bàn giao dịch mua và bán cả khối lượng của chính mình và của những người khác. Chuyên gia Hoa Kỳ hiện muốn mang chuyên môn thương mại và vận chuyển đó đến lĩnh vực hydro

    Zalo
    Hotline