Cây năng lượng sinh học tạo ra hiệu quả làm mát diện tích canh tác: Nghiên cứu cho thấy

Cây năng lượng sinh học tạo ra hiệu quả làm mát diện tích canh tác: Nghiên cứu cho thấy

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Cây năng lượng sinh học tạo ra hiệu quả làm mát diện tích canh tác: Nghiên cứu cho thấy
  Nhiệt độ không khí toàn cầu giảm 0,03 ~ 0,08 ° C, sau 50 năm trồng cây năng lượng sinh học quy mô lớn

  Theo một nghiên cứu mới, việc chuyển đổi cây hàng năm sang cây trồng năng lượng sinh học lâu năm có thể tạo ra hiệu ứng làm mát cho những khu vực mà chúng được canh tác.

  Diện tích canh tác cây trồng năng lượng sinh học chiếm 3,8% ± 0,5% tổng diện tích đất toàn cầu, nhưng chúng gây ra các tác động lý sinh khu vực mạnh mẽ, dẫn đến sự thay đổi thực tế trên toàn cầu về nhiệt độ không khí là -0,08 ~ +0,05 độ C.

  Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nhiệt độ không khí toàn cầu giảm 0,03 ~ 0,08 ° C, với sự tương phản mạnh mẽ giữa các khu vực và sự thay đổi giữa các năm, sau 50 năm canh tác cây trồng năng lượng sinh học quy mô lớn.

  Hiệu ứng làm mát hoặc làm ấm vật lý sinh học của việc canh tác cây trồng năng lượng sinh học có thể tăng cường hoặc làm suy yếu đáng kể hiệu quả của việc canh tác cây trồng năng lượng sinh học với việc thu giữ và lưu trữ carbon (BECCS) trong việc hạn chế sự gia tăng nhiệt độ, tùy thuộc vào bản đồ canh tác và loại cây trồng năng lượng sinh học.

  Việc canh tác cây trồng năng lượng sinh học quy mô lớn tạo ra hiệu ứng làm mát về mặt lý sinh ở quy mô toàn cầu, nhưng sự thay đổi nhiệt độ không khí có sự thay đổi mạnh mẽ về không gian và biến động giữa các năm.

  So với các loại cây thân thảo, sự thay đổi trong dòng năng lượng do cây thân gỗ gây ra ở các vùng canh tác lớn hơn và hiệu ứng làm mát mạnh hơn và tốt hơn trên các bản đồ canh tác khác nhau, nghiên cứu được công bố trên Nature Communications cho biết.

  Các nhà nghiên cứu - dẫn đầu bởi Jingmeng Wang, Viện Nghiên cứu Thay đổi Toàn cầu, Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh - đã xem xét các tác động khí hậu lý sinh của cây trồng năng lượng sinh học quy mô lớn để đánh giá đầy đủ vai trò của chúng trong việc giảm thiểu khí hậu.

  Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng tác động khí hậu lý sinh của một loạt các kịch bản canh tác cây trồng năng lượng sinh học trong tương lai. Bạch đàn, dương, liễu, miscanthus và cỏ switchgrass là những cây trồng năng lượng sinh học được sử dụng trong nghiên cứu.

  Nghiên cứu cảnh báo rằng sự thay đổi nhiệt độ trong các kịch bản cây trồng năng lượng sinh học có thể gây ra những biến đổi không gian rất lớn và kết nối từ xa khí hậu quan trọng với các khu vực khác trên toàn cầu.

  Hiệu ứng ấm lên ở Alaska và tây bắc Canada có thể gây ra giải phóng khí nhà kính từ lớp băng vĩnh cửu tan băng, từ bốn kịch bản cây trồng năng lượng sinh học được lý tưởng hóa dựa trên bản đồ canh tác tổng hợp.

  Hiệu ứng làm mát mạnh mẽ ở Âu-Á, trong khoảng từ 60 ° N đến 80 ° N, có thể bảo vệ lớp băng vĩnh cửu khỏi tan băng hoặc giảm phát thải khí mê-tan từ các vùng đất ngập nước.

  Nghiên cứu cũng chứng minh tầm quan trọng của việc lựa chọn loại cây trồng, loại hình sử dụng đất ban đầu để mở rộng cây trồng năng lượng sinh học, tổng diện tích canh tác và các mô hình phân bố theo không gian của nó.

  Trồng cây bạch đàn nhìn chung cho thấy tác dụng làm mát mạnh mẽ hơn nếu cỏ switchgrass được sử dụng làm cây trồng năng lượng sinh học chính, ngụ ý rằng bạch đàn vượt trội hơn cỏ switchgrass trong việc làm mát đất về mặt lý sinh.

  Thay thế rừng bằng cỏ switchgrass không chỉ dẫn đến hiệu ứng nóng lên về mặt lý sinh mà còn có thể giải phóng nhiều carbon hơn thông qua việc phá rừng hơn là chuyển đổi các thảm thực vật ngắn ngày khác sang cây trồng năng lượng sinh học.

  Do đó, nên tránh phá rừng. Mức độ thay đổi của các hiệu ứng lý sinh cũng phụ thuộc vào tổng diện tích canh tác.

  Tác dụng làm mát nhiều hơn đối với bạch đàn và tác dụng làm ấm lớn nhất đối với cỏ switchgrass.

  Nghiên cứu lưu ý, các tác động lý sinh của việc canh tác cây trồng năng lượng sinh học không chỉ trực tiếp làm thay đổi nhiệt độ toàn cầu mà còn gây ra các hiệu ứng thứ cấp đối với các dòng khí nhà kính tự nhiên, điều này cũng cần được tính đến khi xem xét triển khai BECCS trên quy mô lớn, nghiên cứu lưu ý.

  Zalo
  Hotline