CATHAY, SINGAPORE AIRLINES HỢP TÁC VỀ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG/ SAF TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

CATHAY, SINGAPORE AIRLINES HỢP TÁC VỀ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG/ SAF TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG

  CATHAY, SINGAPORE AIRLINES HỢP TÁC VỀ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG/ SAF TẠI CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG


  Cathay Pacific và Singapore Airlines (SIA) đã công bố thỏa thuận chung hợp tác về các sáng kiến ​​bền vững, tập trung vào phát triển và sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

  “Sự hợp tác của chúng tôi với SIA nhằm mục đích tăng tốc và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng SAF trong khu vực, thúc đẩy hệ sinh thái SAF đáng tin cậy để giúp ngành đạt được các mục tiêu khử cacbon dài hạn. Cathay là một trong những hãng hàng không đầu tiên ở châu Á đặt mục tiêu 10% SAF cho tổng mức tiêu thụ nhiên liệu vào năm 2030 và chúng tôi đang thực hiện một cách tiếp cận đa hướng để góp phần vào quá trình chuyển đổi của ngành hàng không hướng tới một tương lai xanh hơn,” Ronald Lam cho biết , Giám đốc điều hành Tập đoàn Cathay.

  Hai hãng hàng không đã đồng ý cùng ủng hộ việc sử dụng SAF nhiều hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm đầu tư vào các sáng kiến ​​nâng cao nhận thức cộng đồng, hỗ trợ chính sách và tạo ra khuôn khổ báo cáo và kế toán toàn cầu tiêu chuẩn để đảm bảo tính minh bạch và khả năng kiểm chứng của việc giảm phát thải. từ việc sử dụng nhiên liệu.

  Ngoài ra, các hãng hàng không cũng đã đồng ý khám phá các cơ hội tiềm năng để mua sắm chung SAF tại các địa điểm được lựa chọn nhằm thúc đẩy sản xuất SAF.

  Goh Choon Phong, Giám đốc điều hành của Singapore Airlines cho biết: “Sự hợp tác của chúng tôi với Cathay thể hiện tham vọng chung của chúng tôi nhằm tăng cường hợp tác trong các sáng kiến ​​bền vững ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương”.

  Ngoài SAF, hai hãng hàng không sẽ tập trung trao đổi các phương pháp hay nhất để giảm thiểu nhựa sử dụng một lần, giảm thiểu chất thải và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa và mặt đất.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline