Các nhóm hydro của EU ký thỏa thuận hợp tác

Các nhóm hydro của EU ký thỏa thuận hợp tác

  Điều lệ được ký kết tại sự kiện Hội nghị Hiệp hội Hydro Châu Âu tại Rotterdam

  Giày sneaker và

  Các hiệp hội hydro quốc gia đã ký Hiến chương hợp tác cho các hiệp hội châu Âu thúc đẩy hydro sạch, điều này sẽ hướng dẫn các nỗ lực chung nhằm thiết lập các điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo trong công nghệ hydro trên toàn khối.

  Động thái này được đưa ra sau khi 23 hiệp hội quốc gia tập trung tại Rotterdam, Hà Lan tại Hội nghị Hiệp hội Hydro Châu Âu, do Hydrogen Europe tổ chức và NLHydrogen đồng tổ chức.

  Chủ đề chính của cuộc thảo luận là việc chuyển đổi Chỉ thị về Năng lượng tái tạo và cách đảm bảo phát triển các quy định thuận lợi ở các Quốc gia Thành viên khác nhau của EU. Sự kiện này có bài phát biểu quan trọng của Karlo van Dam, Giám đốc Công nghiệp bền vững tại Bộ Kinh tế và Khí hậu Hà Lan.

  Hydrogen Europe cho biết, thừa nhận vai trò chiến lược của các hiệp hội quốc gia đối với việc phát triển khuôn khổ pháp lý quốc gia thuận lợi và tầm quan trọng của cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới, sự kiện và Hiến chương này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện cách tiếp cận thống nhất của châu Âu.

  Thông qua tài liệu đã ký, các hiệp hội cam kết hợp tác hướng tới các mục tiêu chung, thông qua các hành động nhằm thúc đẩy triển khai công nghệ hydro, giảm rủi ro đầu tư và phát triển các nỗ lực xây dựng năng lực.

  Giám đốc điều hành Hydrogen Europe, Jorgo cho biết: “Hiến chương hợp tác của các hiệp hội châu Âu thúc đẩy hydro sạch - được ký kết hôm nay với hơn 20 hiệp hội hydro quốc gia - là sự thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc hợp tác cùng nhau trong những năm tới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hydro ở cấp quốc gia”. Chatzimarkakis. 

  Ông nói thêm: “Đây là một sự kiện rất được mong đợi, ghi nhận vai trò của các hiệp hội hydro của chúng tôi trong việc hỗ trợ chính phủ và ngành công nghiệp của họ trong nhiệm vụ đầy thách thức là chuyển đổi ngành xác định luật pháp và mục tiêu ở cấp quốc gia, chẳng hạn như RED III.”

  Các nguyên tắc chính trong Hiến chương hợp tác của các hiệp hội châu Âu thúc đẩy hydro sạch là:

  Vận động ủng hộ chính sách toàn diện cho công nghệ hydro ở cấp quốc gia, khu vực và châu Âu;

  Hợp tác cùng nhau để thiết lập các thị trường hydro sạch và phát triển kỹ năng thịnh vượng, dựa trên cách tiếp cận công nghệ mở;

  Hỗ trợ việc tích hợp hiệu quả luật pháp của EU vào khuôn khổ quốc gia, thúc đẩy sự hài hòa trên khắp châu Âu;

  Chia sẻ các phương pháp hay nhất thông qua việc tham gia các sự kiện quốc gia và Châu Âu do các hiệp hội đồng nghiệp tổ chức và tích cực tham gia Tuần lễ Hydro Châu Âu;

  Thiết lập liên minh với các phòng thương mại quốc gia và các tổ chức liên quan khác để ủng hộ hydro như một công cụ quan trọng để giảm lượng khí thải carbon.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline