Các công ty Nhật Bản đạt được tiến bộ với công nghệ nổi Tension Leg

Các công ty Nhật Bản đạt được tiến bộ với công nghệ nổi Tension Leg

  Các công ty Nhật Bản đạt được tiến bộ với công nghệ nổi Tension Leg
  Các công ty Nhật Bản Jera, Modec, Toyo Construction và Farukawa Electric Industry đã tiến hành một cuộc khảo sát mặt đất dưới đáy biển ở Vịnh Ishikari, Hokkaido, Nhật Bản, là một phần của dự án phát triển công nghệ giảm chi phí cho các tuabin gió nổi ngoài khơi (TLP).

  Cuộc khảo sát đã được khởi động để chuẩn bị cho việc kiểm tra xác nhận việc phát điện bằng tuabin gió nổi ngoài khơi TLP.

  Mục tiêu là để hiểu cấu trúc địa kỹ thuật và các đặc điểm khác của đáy biển, những thứ cần thiết để thiết lập các thông số thiết kế của tuabin gió nổi ngoài khơi TLP, Modec cho biết.

  Jera sẽ tiến hành khảo sát dựa trên các điều kiện môi trường áp dụng cho TLP do Modec cung cấp.

  Khi xây dựng kế hoạch kiểm tra xác minh, tập đoàn sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến ​​của ngành đánh bắt cá địa phương, người dân, chính quyền và các bên liên quan khác để đảm bảo sự hiểu biết của họ.

  Cuộc khảo sát là một phần của dự án kéo dài hai năm nhằm phát triển công nghệ giảm chi phí cho các tuabin gió nổi TLP ngoài khơi mà tổ chức này đã được Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới (NEDO) lựa chọn để tiến hành trong chương trình Quỹ Đổi mới Xanh của tổ chức này.


  Bản vẽ khái niệm về TLPK; Nguồn: Modec
  Modec cho biết trong một thông cáo báo chí từ tháng 1, Nhật Bản có những địa điểm hạn chế ở vùng nước nông, nơi có thể lắp đặt các tuabin gió cố định dưới đáy biển, nhu cầu trong nước đối với các tuabin gió ngoài khơi thực tế có thể được lắp đặt ở vùng nước sâu xa bờ.

  Theo liên danh, mục tiêu của dự án là thiết lập các công nghệ thành phần cho hệ thống neo và nổi TLP và hệ thống truyền tải điện dưới biển với mục tiêu thương mại hóa các trang trại điện gió nổi vào đầu những năm 2030.

  Kế hoạch cơ bản cho một cơ sở trình diễn sản xuất điện công suất 15 MW sẽ được lập dựa trên thiết kế và các thông số môi trường do Jera cung cấp.

  Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu triển khai 10 GW công suất gió ngoài khơi vào năm 2030 và 30-45 GW vào năm 2040, bao gồm cả gió nổi, như một phần của mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

  Zalo
  Hotline