Các chuyên gia Nhật Bản thăm dò cơ sở cung cấp amoniac ở Fukushima

Các chuyên gia Nhật Bản thăm dò cơ sở cung cấp amoniac ở Fukushima

  Các chuyên gia Nhật Bản thăm dò cơ sở cung cấp amoniac ở Fukushima
  Các công ty Nhật Bản Công ty thăm dò dầu khí Nhật Bản, Công ty hóa chất khí Mitsubishi, Tập đoàn IHI, Mitsui & Co., và Mitsui O.S.K. Lines (MOL) đã bắt đầu một nghiên cứu chung để thành lập cơ sở cung cấp amoniac ở khu vực Soma, tỉnh Fukushima.

  Theo các đối tác, amoniac là nhiên liệu không chứa carbon, không thải ra carbon dioxide (CO2) khi đốt, thu hút sự chú ý như một trong những biện pháp đối phó hiệu quả với hiện tượng nóng lên toàn cầu.

  Vì nó có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch, amoniac được coi là năng lượng thế hệ tiếp theo góp phần khử cacbon trong ngành công nghiệp cũng như sản xuất điện.

  Hơn nữa, amoniac hứa hẹn là chất mang hydro có thể chuyển đổi hydro sang các trạng thái hoặc vật liệu khác để lưu trữ và vận chuyển và dự kiến sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội hydro (một xã hội sử dụng hydro làm nguồn năng lượng chung).

  Trong nghiên cứu, ngoài việc nghiên cứu hình thành cơ sở nhập khẩu, lưu trữ và cung cấp amoniac sạch từ nước ngoài tại khu vực Soma, tỉnh Fukushima, các công ty cũng sẽ tiến hành khảo sát nhu cầu hydro và amoniac để thiết lập cơ sở cung cấp trên diện rộng. đối với amoniac.

  Hơn nữa, các đối tác sẽ bắt đầu nghiên cứu về quá trình khử cacbon trong các nhà máy, chẳng hạn như sản xuất nhiệt điện, sử dụng amoniac với các công ty sản xuất điện, công ty thép, công ty giấy, công ty hóa chất và các khách hàng doanh nghiệp khác để dự đoán nhu cầu trong tương lai.

  Amoniac sẽ được sản xuất bằng phương pháp làm giảm đáng kể lượng CO2 được tạo ra trong quá trình tổng hợp amoniac thông thường và có tác động thấp đến môi trường.

  MOL cùng với những bên tham gia khác sẽ sử dụng Khu vực Soma làm căn cứ và xây dựng cơ sở cung cấp amoniac để góp phần phát triển kinh tế của khu vực.

  Để thúc đẩy nghiên cứu, với sự hợp tác của Tỉnh Fukushima, Thành phố Soma và Thị trấn Shinchi, sự kết hợp giữa khu vực công và tư nhân sẽ hướng tới hiện thực hóa dự án góp phần khử cacbon và phát triển kinh tế trong khu vực.

  Xin nhắc lại, MOL gần đây đã nhận được phê duyệt về nguyên tắc (AiP) từ tổ chức đăng kiểm ClassNK cho thiết kế thiết bị lưu trữ nổi và tái hóa khí (FSRU) cho amoniac. Tổ chức phân loại đã kiểm tra việc đánh giá rủi ro có tính đến kết quả của nghiên cứu phân tán khí. Sau khi xác nhận nó tuân thủ các yêu cầu quy định, ClassNK đã cấp AiP.

  Zalo
  Hotline