Bursa Malaysia, Verra tham gia thị trường carbon tự nguyện

Bursa Malaysia, Verra tham gia thị trường carbon tự nguyện

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Bursa Malaysia, Verra tham gia thị trường carbon tự nguyện
  Sở giao dịch Bursa Malaysia đã ký một thỏa thuận ban đầu với người quản lý chương trình tín dụng khí nhà kính quốc tế Verra nhằm theo đuổi việc thiết lập thị trường carbon tự nguyện (VCM) tại Malaysia.

  Bằng cách hợp tác với Verra, Bursa Malaysia đặt mục tiêu phát triển nền tảng địa phương cần thiết để đảm bảo VCM cuối cùng của mình sẽ là một nền tảng có thể mở rộng để giao dịch kỹ thuật số các hợp đồng tín chỉ carbon chất lượng cao được tiêu chuẩn hóa, dựa trên các quy tắc đã được thiết lập và các thông lệ quốc tế tốt nhất.

  Nhu cầu về bù đắp tự nguyện đang tăng lên trên toàn cầu, do ngày càng có nhiều công ty yêu cầu tín chỉ carbon để đạt được mục tiêu phát thải khí nhà kính (GHG) thuần bằng không của họ.

  Theo VCM, các doanh nghiệp sẽ được phép mua tín chỉ các-bon được sản xuất thông qua các dự án nhằm giảm hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính, mặc dù thông tin chi tiết về các dự án này không được cung cấp.

  Giám đốc điều hành Muhamad Umar Swift của Bursa Malaysia cho biết: “Đây là con đường đầu tiên trong số nhiều con đường mà chúng tôi sẽ theo đuổi… Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đơn vị khác, như Verra, những người có phương pháp luận được thiết lập tốt để đo lường hành động khí hậu và kết quả phát triển bền vững. "Có thể dự đoán rằng thị trường sẽ công nhận chương trình Tiêu chuẩn carbon đã được xác minh (VCS) của Verra là một trong những tiêu chuẩn chính được sử dụng để cấp tín chỉ carbon chất lượng cao được giao dịch."

  Verra là một tổ chức phi lợi nhuận quản lý hơn 1.800 dự án loại bỏ và giảm thiểu khí nhà kính đã đăng ký thông qua chương trình VCS đã tạo ra hơn 900 triệu tín chỉ carbon.

  Malaysia đã cam kết khởi động VCM trong khuôn khổ Bursa Malaysia trong ngân sách 2022 vào tháng 10 năm ngoái, phù hợp với mục tiêu trở thành trung hòa carbon sớm nhất vào năm 2050.

  Zalo
  Hotline