Buổi khảo sát nhà máy điện mặt trời 49MW TTC Đức Huệ

Buổi khảo sát nhà máy điện mặt trời 49MW TTC Đức Huệ

    Ngày 2 tháng 4 năm 2019, đại diện Pacific Group gồm ông Lê Ngọc Ánh Minh, ông Yasuyuki Fujishima, ông Trần Phạm Vinh và bà Trương Thị Diễm Phước đã có chuyến khảo sát nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ có công suất 49MW

    Nhà máy được thiết kế sử dụng công nghệ tấm quang điện của Sharp Energy và biến tần của hãng TMEIC (Toshiba Mitsubishi Electric Industrial Corp) với tổng công suất phát điện 49MW, hưởng giá FIT1 9.35 cent $/kW do nhà thầu Hawee thi công 

    Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến khảo sát

    Zalo
    Hotline