Bộ Quốc phòng/Mở rộng sự hiện diện từ xa để bao gồm tất cả hoạt động giám sát xây dựng, bao gồm cả công việc giám sát

Bộ Quốc phòng/Mở rộng sự hiện diện từ xa để bao gồm tất cả hoạt động giám sát xây dựng, bao gồm cả công việc giám sát

  Bộ Quốc phòng sẽ mở rộng việc áp dụng hiện diện từ xa cho công việc giám sát xây dựng về nguyên tắc cho tất cả các công trình xây dựng và cũng sẽ bắt đầu áp dụng hiện diện từ xa cho công việc giám sát xây dựng. Điều này áp dụng cho các dự án được công bố đấu thầu sau ngày 1 tháng 7. Ngay cả khi hợp đồng đã có sẵn, nó vẫn có thể được thực hiện thông qua việc tham vấn với bên đặt hàng. Dựa trên thử nghiệm, người ta xác định rằng cả người ra lệnh và người ra lệnh đều có tác dụng giảm thời gian đi lại và tham dự các cuộc họp. Khuyến khích sử dụng hệ thống hội nghị trên web.

  Cho đến nay, Bộ đã giới hạn phạm vi công việc xây dựng từ xa để giám sát xây dựng ở các đảo và địa điểm xa xôi. Về nguyên tắc, mọi công việc xây dựng sẽ được thực hiện trong tương lai, trừ trường hợp khó áp dụng địa điểm ở xa. Ví dụ về các tình huống khó áp dụng bao gồm các tình huống không có môi trường giao tiếp hoặc khi việc xác nhận không đầy đủ hoặc không hiệu quả.

  Về nguyên tắc, tất cả công việc giám sát thi công sẽ được thực hiện tại chỗ từ xa đối với các dự án xây dựng yêu cầu làm việc tại chỗ từ xa. Ý tưởng là tận dụng chức năng định vị từ xa và nâng cao hiệu quả công việc của tất cả các bên liên quan tại công trường, bao gồm cả các nhà tư vấn xây dựng. Điều này cũng áp dụng trong trường hợp công việc có thể được thực hiện một cách phù hợp thông qua sự tham vấn giữa người giám sát, nhà thầu xây dựng và nhà thầu giám sát.

  Hệ thống hội nghị trên web sẽ được sử dụng cho các cuộc họp thường xuyên có sự tham dự của nhiều bên liên quan và cho các cuộc họp giữa đơn hàng và đơn hàng. Chúng tôi sẽ hợp lý hóa công việc của mình bằng cách giảm bớt gánh nặng về thời gian đi lại cho các cuộc họp và giao tiếp suôn sẻ.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline