Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ/Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản đẩy nhanh việc ngừng hoạt động các cơ sở vừa và nhỏ/ưu tiên và tập trung kinh phí

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ/Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản đẩy nhanh việc ngừng hoạt động các cơ sở vừa và nhỏ/ưu tiên và tập trung kinh phí

    Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương xây dựng cơ chế thúc đẩy việc ngừng hoạt động các "cơ sở không lớn" trong số các cơ sở hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản đã có quyết định ngừng hoạt động. Bằng cách tiến hành ngừng hoạt động một cách hiệu quả tại các cơ sở vừa và nhỏ có ngân sách hạn chế so với các cơ sở lớn, chúng tôi có thể ngăn chặn sự gia tăng chi phí và rủi ro do lỗi thời, đồng thời sử dụng chi phí giảm được cho nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi đã xác nhận tính hiệu quả của phương pháp do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản thực hiện, trong đó các cơ sở được ưu tiên và ngừng hoạt động một cách tập trung và chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu hệ thống dựa trên phương pháp này.

    Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản hiện đang ngừng hoạt động hoặc có kế hoạch ngừng hoạt động 40 cơ sở hạt nhân. Trong số này, có tổng cộng 36 cơ sở hạt nhân vừa và nhỏ, không bao gồm các cơ sở chính là Monju, Fugen (bao gồm cả tòa nhà lọc nước nặng) và Cơ sở tái chế Tokai.

    Zalo
    Hotline