Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Yêu cầu ngân sách năm tài chính 2012, chi phí công trình công cộng tăng 19% lên 6,3 nghìn tỷ yên

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch/Yêu cầu ngân sách năm tài chính 2012, chi phí công trình công cộng tăng 19% lên 6,3 nghìn tỷ yên

  Vào ngày 24, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã công bố yêu cầu ngân sách cho ngân sách tài khóa 2024. Tổng chi tiêu quốc gia của tài khoản chung là 7,0388 nghìn tỷ yên, tăng 19,1% so với ngân sách của năm tài chính trước đó. Trong số đó, chi phí liên quan đến công trình công cộng dự kiến ​​sẽ tăng 19,0% lên 6,2908 nghìn tỷ yên. “Các biện pháp tăng tốc trong 5 năm nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi quốc gia” sẽ tiếp tục từ năm tài chính trước đó. Đảm bảo khối lượng công trình công cộng cần thiết để ứng phó với biến động giá vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao

  Yêu cầu ngân sách tập trung vào các biện pháp liên quan đến ba vấn đề: ▽ đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân, ▽ thực hiện tăng trưởng kinh tế bền vững và ▽ phát triển khu vực tận dụng tối đa tính cá nhân và xây dựng quốc gia phi tập trung. Chính phủ sẽ tìm kiếm 1.614,9 tỷ yên cho "Khung xúc tiến chính sách quan trọng" đặc biệt và nỗ lực cải thiện khả năng phục hồi quốc gia, GX (Chuyển đổi xanh) và DX.

  Dự kiến ​​giới hạn làm thêm giờ kèm theo các hình phạt sẽ được áp dụng cho ngành xây dựng từ tháng 4 năm 2012, chính phủ sẽ hỗ trợ các nỗ lực đảm bảo an toàn cho người lao động và cải thiện năng suất. Đẩy mạnh việc san lấp mặt bằng và xác định thời gian xây dựng phù hợp. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào việc cải thiện cách đối xử với công nhân lành nghề thông qua Hệ thống nâng cao nghề nghiệp trong xây dựng (CCUS) và thúc đẩy i-Construction.

  Chi phí công trình công cộng chung, không bao gồm chi phí khắc phục thảm họa, là 6.233,3 tỷ yên (tăng 19,2% so với ngân sách năm tài chính trước). 46,4 tỷ yên (tăng 15,2%) được ghi nhận vào Tài khoản đặc biệt tái thiết sau trận động đất ở miền Đông Nhật Bản, tách biệt với tài khoản chung. FILP đạt tổng trị giá 2.415,6 tỷ yên (tăng 3,8%).

  994,3 tỷ yên (tăng 19,6%) được yêu cầu để trợ cấp an toàn và phòng chống thiên tai. Để đối phó với thiệt hại do bão và lũ lụt ngày càng gia tăng, chúng tôi sẽ thúc đẩy tăng cường kiểm soát lũ lụt lưu vực sông, các biện pháp đối phó với cơ sở hạ tầng cũ kỹ và phát triển mạng lưới giao thông có thể duy trì sự di chuyển của người và hàng hóa ngay cả trong trường hợp xảy ra thảm họa. Chúng tôi cũng đang tập trung vào việc cải thiện mạng lưới đường bộ. Dựa trên Luật cơ bản về khả năng phục hồi quốc gia sửa đổi được ban hành vào tháng 6, chúng tôi sẽ nghiên cứu các biện pháp chống động đất và kiểm soát lũ lụt nhằm thực hiện các biện pháp tăng tốc trong 5 năm.

  Vào tháng 4 năm 2012, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ chuyển giao quyền quản lý quản lý cấp nước và xây dựng một hệ thống để giải quyết toàn bộ vấn đề cấp thoát nước. Thúc đẩy quản lý nước toàn diện

  Chính phủ sẽ yêu cầu trái phiếu chính phủ tạo điều kiện đẩy nhanh các dự án nhằm san bằng thời gian xây dựng mà không nêu rõ số tiền cụ thể.

  Zalo
  Hotline