Bảy công ty tăng giá;

Bảy công ty tăng giá;

    Vào ngày 26, cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Giám sát Thị trường Điện và Khí đốt về hệ thống giá đã biên soạn một dự thảo chính sách để đánh giá bảy yêu cầu tăng giá của các công ty điện bán lẻ được cho là. Đây là một bước tiến gần hơn đến việc sửa đổi giá của bảy công ty, dự kiến ​​sẽ được sửa đổi sớm nhất vào ngày 1 tháng Sáu. Cơ quan Các vấn đề Người tiêu dùng, cơ quan đã yêu cầu xác minh tác động của vụ bê bối của từng công ty đối với các cáo buộc, cho biết: "Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng việc đánh giá định lượng là không thể. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ hơn nội dung của bản đánh giá." cho thấy một mức độ hiểu biết nhất định đối với khẳng định của Ban Thư ký Ủy ban Giám sát.
     

    Những điểm chính của dự thảo chính sách đánh giá 

    Zalo
    Hotline