[Bắt đầu Tuần lễ GX] Họp/thảo luận chung về thực trạng đổi mới công nghệ

[Bắt đầu Tuần lễ GX] Họp/thảo luận chung về thực trạng đổi mới công nghệ

    ``Tuần lễ GX Tokyo'', một loạt hội nghị quốc tế tập trung vào năng lượng và môi trường, bắt đầu vào ngày 25 tại một khách sạn ở Tokyo với mục đích hiện thực hóa GX (Chuyển đổi xanh). Trong phiên họp toàn thể của phiên họp toàn thể có sự tham dự của 33 quốc gia từ Châu Á và Châu Âu cũng như bốn tổ chức quốc tế, những người tham gia đã thảo luận về các chủ đề như hình thức đổi mới lý tưởng sẽ cho phép hiện thực hóa đồng thời quá trình khử cacbon, tăng trưởng kinh tế, và an ninh năng lượng.

    Trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura nhấn mạnh vai trò của tài chính trong việc thúc đẩy đổi mới nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng của mỗi quốc gia. ``Cần phải đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng do sự tăng trưởng của các nước mới nổi và đảm bảo nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên và năng lượng ổn định và rẻ tiền. Chúng tôi muốn chia sẻ tầm quan trọng của việc thực hiện đổi mới xã hội và công nghệ mới hướng tới mục tiêu chung.'' Ta.

    Zalo
    Hotline