Bắt đầu nghiên cứu khả thi cho dự án sinh khối thành SAF ở Malaysia

Bắt đầu nghiên cứu khả thi cho dự án sinh khối thành SAF ở Malaysia

  Bắt đầu nghiên cứu khả thi cho dự án sinh khối thành SAF ở Malaysia
  Ngày 15 tháng 5 năm 2024
  Tập đoàn Marubeni

  Tập đoàn Marubeni (sau đây gọi là “Marubeni”) đã ký một biên bản ghi nhớ (sau đây gọi là “MOU”) về một nghiên cứu khả thi (sau đây gọi là “PoC”) về sản xuất và kinh doanh nhiên liệu hàng không bền vững*1 (sau đây là “SAF” ) sử dụng tài nguyên sinh khối với sự cộng tác của InvestSarawak, một cơ quan chính phủ tiểu bang Malaysia trực thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Đầu tư Quốc tế, tại Sarawak, Malaysia, vào ngày 15 tháng 5 năm 2024.

  info_240515_saf

   

  Lễ ký kết MOU
  Môi trường xung quanh ngành hàng không
  Ngành hàng không hiện đang phải đối mặt với nhu cầu cấp thiết là giảm lượng khí thải CO2 trên toàn thế giới và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) do đó đã giới thiệu hệ thống giảm lượng khí thải CO2.*2 SAF có tiềm năng lớn làm nhiên liệu carbon thấp thế hệ mới để thay thế nhiên liệu máy bay phản lực thông thường và nhu cầu về SAF dự kiến sẽ tăng lên.

  Triển vọng tới tương lai
  Marubeni đã xây dựng tầm nhìn dài hạn về biến đổi khí hậu vào tháng 3 năm 2021 và xác định chiến lược xanh của mình là một trong những chính sách cơ bản nhằm nâng cao giá trị doanh nghiệp trong chiến lược quản lý trung hạn GC2024. Marubeni, cùng với InvestSarawak, sẽ góp phần tạo ra các doanh nghiệp mới, từ đó góp phần phát triển các ngành công nghiệp khác nhau và nền kinh tế ở bang Sarawak.

  1 Nhiên liệu máy bay phản lực không có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch và có tổng lượng phát thải CO2 trong toàn bộ vòng đời thấp hơn nhiên liệu hóa thạch. Có một số con đường trong đó chất thải rắn đô thị, dầu thực vật, dầu làm mát đã qua sử dụng và các vật liệu khác, ngoài sinh khối, được sử dụng làm nguyên liệu nguồn cho loại nhiên liệu đó.

  2 Năm 2016, ICAO đã thông qua Chương trình bù đắp và giảm thiểu carbon cho hàng không quốc tế (sau đây gọi là “CORSIA”). Theo CORSIA, các hãng hàng không có nghĩa vụ phải mua tín dụng phát thải CO2 và bù đắp lượng khí thải carbon nếu lượng phát thải CO2 của họ vượt quá giới hạn nhất định để toàn bộ lượng phát thải CO2 của họ không tăng so với mức được ghi nhận vào năm 2021.

  Tổng quan InvestSarawak

  Tên chính thức: InvestSarawak (Cơ quan chính phủ bang)
  Trụ sở chính: Sarawak, Malaysia
  Thành lập: 2023
  Đại diện: CEO Timothy Ong Wye Ern
  Ngành nghề kinh doanh chính: Xúc tiến đầu tư, phát triển ngành nghề và đại lý thương mại quốc tế
  Trang web: https://investsarawak.gov.my/

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline