Bản vẽ dự án năng lượng mặt trời khổng lồ hình gấu trúc do Panda Green Energy xây dựng ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây (Nguồn: Panda Green Energy)

Bản vẽ dự án năng lượng mặt trời khổng lồ hình gấu trúc do Panda Green Energy xây dựng ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây (Nguồn: Panda Green Energy)

  [Vui lòng đăng ký trang Youtube của Pacific Group tại

  https://www.youtube.com/channel/UCAxje1GxiUpZD6MEcR0f5Jg/videos

  Chúng tôi có các buổi chia sẻ về kinh doanh thực tế hàng tuần]

  Bản vẽ dự án năng lượng mặt trời khổng lồ hình gấu trúc do Panda Green Energy xây dựng ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây (Nguồn: Panda Green Energy)


  Một cánh đồng khổng lồ năng lượng mặt trời hình gấu trúc đang được xây dựng ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Đầu tiên, 50 MW đã được đưa vào hoạt động (Nguồn: UNDP CHINA)

  Zalo
  Hotline