AEON MALL mở rộng tự vận chuyển điện mặt trời, từ tổng công suất 120MW lên 50 cơ sở

AEON MALL mở rộng tự vận chuyển điện mặt trời, từ tổng công suất 120MW lên 50 cơ sở

  Ngày 23/8, AEON MALL, các công ty thuộc Tập đoàn Mizuho (Ngân hàng Mizuho, ​​Chứng khoán Mizuho, ​​Mizuho Lease), Eco Style (Thành phố Osaka) và Sai no Sakaki (Thành phố Ome, Tokyo) đã ra mắt hệ thống tự gửi hàng năng lượng mặt trời phân phối điện áp thấp power thông báo đã đạt được thỏa thuận cơ bản về mua sắm năng lượng tái tạo thông qua các cơ sở phát điện.

  (Nguồn: Đồng phát hành bởi AEON MALL, Ngân hàng Mizuho, ​​Mizuho Securities, Mizuho Lease, Ecostyle, Sai no Sakaki)

  Tổng quan về tự ký gửi
  (nguồn: phát hành chung bởi AEON MALL, Ngân hàng Mizuho, ​​Chứng khoán Mizuho, ​​Mizuho Leasing, Ecostyle, Sai no Sakaki)

   Dự án này là dự án thứ hai của "Nhà máy điện Machi no AEON MALL", nỗ lực mua điện cho các cửa hàng AEON MALL bằng hệ thống tự ký gửi. Bắt đầu từ mùa thu năm 2023, khoảng 650 nhà máy điện quang điện thương mại điện áp thấp đang hoạt động trên toàn quốc, với tổng công suất khoảng 55 MW, sẽ được cung cấp cho nhiều cửa hàng AEON MALL.

  (Nguồn: Aeon Mall)

  Cơ sở dự kiến ​​được bổ sung mới
  (nguồn: AEON MALL)

   Cùng với các địa điểm được vận hành trong giai đoạn đầu, tổng cộng khoảng 1.390 địa điểm, khoảng 120 MW điện mặt trời điện áp thấp được tạo ra từ điện mặt trời thương mại sẽ được cung cấp cho tổng số 50 cửa hàng AEON MALL. Trong giai đoạn thứ hai, 19 cửa hàng mới đã được thêm vào từ 31 cửa hàng ở vòng đầu tiên. Sản lượng điện hàng năm tương đương với khoảng 30.000 hộ gia đình bình thường và 7 đến 8 cửa hàng AEON MALL.

   Ngoài ra, lần này, chúng tôi dự định sử dụng năng lượng mặt trời chia sẻ (nhà máy điện mặt trời nông nghiệp) cho một phần sản lượng điện mặt trời. Dưới các tấm pin mặt trời, những cây sakaki vốn được sử dụng trong các nghi lễ Thần đạo như cúng trên bàn thờ Thần đạo và bàn thờ ở Nhật Bản được trồng. Công ty cho biết họ sẽ góp phần phổ biến rượu sakaki nội địa tại thị trường sakaki nội địa vốn bị thống trị bởi các sản phẩm nước ngoài.

   AEON MALL sẽ được định vị là một công ty sản xuất điện và tiêu dùng điện, đồng thời các công ty thuộc Tập đoàn Mizuho sẽ cung cấp các thỏa thuận tài chính, tư vấn về xây dựng kế hoạch và cung cấp tiền rủi ro. Ecostyle sẽ cung cấp các dịch vụ EPC (kỹ thuật, mua sắm, xây dựng) và O&M (vận hành và bảo trì) cho nhà máy điện, cũng như hỗ trợ giới thiệu và vận hành cho hoạt động tự ký gửi, trong khi Sai no Sakaki sẽ phụ trách trồng sakaki.

  Zalo
  Hotline