93 nghìn tỷ yên trong 10 năm cho lưới điện thế hệ tiếp theo/Ủy ban Châu Âu có kế hoạch cải thiện điện khí hóa và mở rộng năng lượng mặt trời

93 nghìn tỷ yên trong 10 năm cho lưới điện thế hệ tiếp theo/Ủy ban Châu Âu có kế hoạch cải thiện điện khí hóa và mở rộng năng lượng mặt trời

    Ủy ban Châu Âu đã công bố một kế hoạch hành động nhằm phát triển các hệ thống điện thế hệ tiếp theo (lưới điện thông minh) trong EU (Liên minh Châu Âu), trong đó chỉ ra rằng sẽ cần khoản đầu tư hàng năm là 584 tỷ euro (khoảng 93 nghìn tỷ yên). EU dự kiến ​​mức tiêu thụ điện sẽ tăng 60% so với mức hiện tại vào năm 2030 do tiến bộ trong điện khí hóa nhờ việc thúc đẩy chính sách Thỏa thuận Xanh. Hướng tới việc mở rộng nguồn cung cấp năng lượng mặt trời, báo cáo tóm tắt rằng cần phải “đáp ứng nhu cầu mới” bằng cách làm cho lưới điện thông minh hơn.

    Zalo
    Hotline