3,5 tỷ nhân dân tệ! LONGi xây dựng dự án pin mặt trời đơn tinh thể 12GW và công bố doanh thu ước tính là 128.998 triệu nhân dân tệ vào năm 2022

3,5 tỷ nhân dân tệ! LONGi xây dựng dự án pin mặt trời đơn tinh thể 12GW và công bố doanh thu ước tính là 128.998 triệu nhân dân tệ vào năm 2022

  PVTIME – Ngày 10/04/2023, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng xanh LONGi (LONGi) tiết lộ đã ký kết thỏa thuận đầu tư với Chính quyền nhân dân thành phố Thông Xuyên, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc để cùng đầu tư và xây dựng dự án pin mặt trời đơn tinh thể. với công suất sản xuất hàng năm là 12GW.

  Theo thông báo, LONGi leye, một công ty con của LONGi, sẽ phụ trách dự án, đồng thời sẽ thuê đất và cơ sở vật chất, mua thiết bị rồi quản lý, với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ nhân dân tệ. Nhà máy dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động vào nửa cuối năm 2024 và đạt sản lượng tối đa vào cuối năm 2024.

  Khoản đầu tư này vẫn phải được sự chấp thuận của cơ quan nội bộ của công ty dựa trên số tiền đầu tư trước khi thực hiện.

  Ngoài ra, LONGi đã công bố ước tính thu nhập sơ bộ của mình rằng trong năm 2022, LONGi đạt tổng doanh thu là 128.998 triệu RMB, tăng 60,03% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng phân bổ cho các cổ đông của công ty niêm yết là 14.779 triệu RMB, một tăng 62,66% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận ròng phân bổ cho các cổ đông của công ty niêm yết sau khi trừ đi các khoản lãi và lỗ không định kỳ là 14.347 triệu RMB, tăng 62,56% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những kết quả tài chính sơ bộ chưa được kiểm toán.

  Zalo
  Hotline