26 tổng thầu lớn/Kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, 23 công ty tăng doanh số do nhu cầu mạnh, đảm bảo đặt hàng chú trọng vào lợi nhuận

26 tổng thầu lớn/Kết quả tài chính cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, 23 công ty tăng doanh số do nhu cầu mạnh, đảm bảo đặt hàng chú trọng vào lợi nhuận

  Kết quả tài chính của 26 tổng thầu lớn cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 được công bố vào ngày 15. Doanh thu hợp nhất tăng ở 23 công ty do nhu cầu xây dựng dồi dào. Xây dựng/xây dựng dân dụng trong nước và xây dựng ở nước ngoài đều tiến triển thuận lợi. Lợi nhuận hoạt động, biểu thị lợi nhuận của hoạt động kinh doanh cốt lõi, đã giảm ở 9 công ty so với quý trước do các yếu tố như tăng lương và cải thiện chế độ đãi ngộ để tồn tại trong cuộc cạnh tranh tuyển dụng cũng như các khoản đầu tư liên quan đến DX để cải thiện năng suất. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025, 12 công ty dự kiến ​​sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận hoạt động. 13 công ty đã giảm số lượng đơn đặt hàng nhận được so với quý trước. Chúng tôi mong muốn đảm bảo lợi nhuận bằng cách nhận đơn đặt hàng với trọng tâm là lợi nhuận đồng thời nắm rõ hệ thống xây dựng.

  Doanh thu hợp nhất đạt mức cao kỷ lục đối với các công ty như Kajima, Obayashi Corporation, Infronia Holdings (HD) và Pentayo Construction. Ba công ty có doanh thu sụt giảm là Toda Construction, Tokyu Construction và Nakanofudo Construction.

  Lợi nhuận hoạt động của 17 công ty vượt mức năm trước. Các công ty nhận thấy lợi nhuận tăng lên nói rằng “tỷ suất lợi nhuận đã được cải thiện trong ngành xây dựng và kỹ thuật dân dụng”, trong khi những công ty khác cho rằng “giá tăng, thiết bị căng thẳng và đàm phán với khách hàng” là những mối lo ngại (các tổng thầu lớn).

  Nhìn vào tỷ suất lợi nhuận gộp (lợi nhuận gộp) của riêng công trình xây dựng đã hoàn thiện, cho thấy khả năng sinh lời của công việc xây dựng, 10 công ty, bao gồm Kajima, Haseko Corporation, Infronia HD, Toda Construction và Ando Hazama, đã đạt được tỷ lệ hai con số. Kumagai Gumi cho biết: “Tác động của công việc xây dựng lợi nhuận thấp sẽ phần lớn được giải quyết vào cuối năm 2024”. Mặt khác, nhiều công ty đang có lập trường thận trọng vì họ không mong đợi sự cải thiện nhanh chóng.

  Đơn đặt hàng không hợp nhất, một chỉ số hàng đầu về hiệu quả kinh doanh, tăng so với quý trước đối với 19 công ty do nhu cầu xây dựng dồi dào. Trong khi nhu cầu ngày càng tăng cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là trong ngành sản xuất, mỗi công ty đều rất chọn lọc trong việc nhận đơn đặt hàng với trọng tâm là lợi nhuận. Trong số 24 công ty đã công bố dự báo đơn hàng cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025, 13 công ty dự kiến ​​sẽ giảm. Một tổng thầu cỡ trung cho biết họ sẽ chỉ nhận đơn đặt hàng cho các dự án cho phép họ đóng cửa cơ sở tám lần một tuần, đưa ra các số liệu có tính đến hệ thống xây dựng và giới hạn làm thêm giờ.

  Ông nói rằng mấu chốt của lợi nhuận là mối quan hệ với các công ty xây dựng thiết bị. Mỗi công ty đều có chính sách đảm bảo an toàn cho các nhà thầu phụ trước khi nhận đơn đặt hàng, một tổng thầu cấp hai cho biết: ``Ngoài việc thiếu nhà thầu thiết bị, chi phí nhân công sẽ tiếp tục tăng cao.'' Các công ty xây dựng thiết bị điều hòa không khí lớn cho biết họ không có ý định nhận những hợp đồng giá rẻ và điều quan trọng trong tương lai là họ phải trở thành “tổng thầu được lựa chọn” với thời gian và giá thi công phù hợp.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:   https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline