17 công ty tư vấn xây dựng có kế hoạch tuyển dụng mùa xuân 2024, 8 công ty sẽ tăng tuyển dụng/Khảo sát trụ sở chính

17 công ty tư vấn xây dựng có kế hoạch tuyển dụng mùa xuân 2024, 8 công ty sẽ tăng tuyển dụng/Khảo sát trụ sở chính

  Theo một cuộc khảo sát tuyển dụng do Nikkan Kensetsu Kogyo Shimbun thực hiện nhắm vào 17 công ty tư vấn xây dựng lớn, số lượng sinh viên mới tốt nghiệp (tổng số bao gồm sinh viên tốt nghiệp đại học/sau đại học, sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông, sinh viên tốt nghiệp cao đẳng kỹ thuật, v.v.) dự kiến ​​sẽ được tuyển dụng vào tháng 4 Năm 2024 là 920 người, dự kiến ​​tăng 64 người so với năm trước. Tỷ lệ đáp ứng đủ số lượng lao động mục tiêu (16 công ty phản hồi) là 93,8%. Mỗi công ty đang áp dụng nhiều phương pháp tuyển dụng khác nhau nhằm nỗ lực thu hút nguồn nhân lực tài năng, nhưng các vấn đề bao gồm thiếu giao tiếp với sinh viên và thời gian tuyển dụng kéo dài.

  Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 2. Viện nghiên cứu công nghệ xây dựng có số lượng tuyển dụng mới lớn nhất với 112 người. Trong số 16 công ty phản hồi, có 8 công ty có kế hoạch tăng số lượng nhân viên. Pacific Consultants, công ty đã tăng đáng kể số lượng nhân viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng lên 46 người, nhằm mục đích tăng cường tuyển dụng bằng cách tuyên bố, ``Chúng tôi sẽ đảm bảo một số lượng nhân viên mới tốt nghiệp nhất định được tuyển dụng cho sự phát triển của tập đoàn.''

  Tỷ lệ nữ trong tổng số lao động kỹ thuật (847 người) là 26,8%, chỉ ở mức dưới 30%, bằng năm ngoái. Bảy trong số 14 công ty phản hồi có ý định tăng số lượng nhân viên nữ. Nippon Koei có tỷ lệ nữ nhân viên kỹ thuật cao nhất với 38,1%.

  Số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng vào tháng 4 năm 2025 dự kiến ​​​​sẽ có tổng cộng 1.045 đến 1.050, nhiều hơn 64 đến 69 so với năm trước, dựa trên so sánh giữa 16 công ty đã đáp ứng mục tiêu tuyển dụng của họ.

  Tổng số người được tuyển dụng ở trình độ trung cấp trong năm tài chính 2023 dự kiến ​​sẽ tăng từ 74 lên 614. Trong số 15 công ty phản hồi, 12 công ty có ý định tăng số lượng nhân viên và sẽ tăng cường tuyển dụng ngoài sinh viên mới tốt nghiệp. Những người được tuyển dụng ở cấp độ trung bình phải có những kỹ năng ngay lập tức như “kiến thức và kinh nghiệm mà công ty chúng tôi không có” (Chodai) và “kiến thức chuyên môn và các mối quan hệ được trau dồi trong các công việc trước đây” (Dainippon Dia Consultants); “Đó là khó khăn hơn thế", một số người nói và bày tỏ mối quan ngại của họ về việc tuyển dụng.

  Mỗi công ty sẽ đưa ra các phương pháp tuyển dụng nhằm có được nguồn nhân lực xuất sắc. Nhiều công ty đã giới thiệu các cuộc phỏng vấn trực tuyến, phương thức này đã trở nên phổ biến trong thời kỳ đại dịch coronavirus. Eight Japan Technology Development sẽ tiến hành các hoạt động tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp nhắm vào các sinh viên đang theo học tại các trường đại học Ấn Độ. Chương trình “Tuyển dụng cựu sinh viên”, tuyển dụng lại những nhân viên cũ đã rời công ty, đã được giới thiệu tại Yachiyo Engineering, Oba và các công ty khác.

  Mặt khác, cũng có ý kiến ​​chỉ ra các vấn đề như ``Phỏng vấn trực tuyến khiến việc giao tiếp trực tiếp với sinh viên trở nên khó khăn, khó cảm nhận được nhiệt huyết và nguyện vọng của sinh viên'' và ``Hoạt động tuyển dụng sinh viên mới ra trường đang được thực hiện ra sớm hơn và thời gian tuyển dụng ngày càng dài hơn." .

  Mời đối tác xem hoạt động của Pacific co.ltd:
  Fanpage:      
   https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:       https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLtd

  Zalo
  Hotline