Yurtech đóng vai trò lắp đặt điện cho tòa nhà chính quyền mới/xây dựng “cơ sở phòng chống thiên tai” của Thành phố Sado

Yurtech đóng vai trò lắp đặt điện cho tòa nhà chính quyền mới/xây dựng “cơ sở phòng chống thiên tai” của Thành phố Sado

    ◆Quản lý quy trình phù hợp với đặc điểm khu vực

    Tòa nhà Văn phòng phòng chống thiên tai thành phố Sado dự kiến ​​hoàn thành vào cuối tháng này

    Tòa thị chính mới trên đảo Sado, tỉnh Niigata, hòn đảo xa xôi lớn nhất ở Biển Nhật Bản, sẽ được hoàn thành vào cuối tháng 10. Nó đủ mạnh để chịu được một trận động đất mạnh 7 độ richter và sẽ đóng vai trò là “căn cứ phòng chống thiên tai”, duy trì các chức năng của tòa nhà chính phủ ngay cả trong trường hợp xảy ra thảm họa khẩn cấp. Yurtech xử lý toàn bộ công việc về thiết bị điện. Ngoài việc tăng cường chức năng phòng chống thiên tai và biến tòa nhà trở thành ZEB (Tòa nhà không sử dụng năng lượng) thân thiện với môi trường, công trình xây dựng còn tính đến những đặc điểm khu vực độc đáo của một hòn đảo xa xôi.

    Zalo
    Hotline