Xây dựng tòa nhà Cục Xúc tiến Tỉnh Nagasaki/Tỉnh phía Nam (Thành phố Isahaya) Thông báo đấu thầu/Tham gia WTO được chấp nhận cho đến ngày 9 tháng 7

Xây dựng tòa nhà Cục Xúc tiến Tỉnh Nagasaki/Tỉnh phía Nam (Thành phố Isahaya) Thông báo đấu thầu/Tham gia WTO được chấp nhận cho đến ngày 9 tháng 7

  Vào ngày 4, Tỉnh Nagasaki đã công bố đấu thầu cạnh tranh rộng rãi (theo chủ đề của WTO) cho ``Công trình xây dựng tòa nhà chính phủ của Cục xúc tiến phía Nam''. Hạn chót nộp đơn là ngày 9 tháng 7. Hồ sơ dự thầu sẽ được chấp nhận cho đến ngày 4 tháng 9 và hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc 9:30 sáng ngày 5.

  Điều kiện tham gia là liên doanh ba bên, trong đó đại diện của liên doanh có tổng điểm toàn bộ dự án xây dựng từ 1.200 điểm trở lên, một thành viên còn lại phải có 900 điểm trở lên và một thành viên còn lại có 800 điểm trở lên. Đại diện của Liên doanh có thành tích hoàn thành việc xây dựng mới, mở rộng và cải tạo các công trình RC, S và SRC với tổng diện tích từ 6.000 mét vuông trở lên kể từ năm tài chính 2009.

  Đề cương xây dựng bao gồm việc xây dựng một tòa nhà chính phủ với kết cấu bê tông cốt thép 8 tầng (kết cấu cách ly địa chấn) với tổng diện tích 12.391 mét vuông, một tòa nhà để xe nhiều tầng với kết cấu một tầng loại S rộng 1.925 mét vuông. mét, và một tòa nhà chứa rác mới với kết cấu một tầng rộng 30 mét vuông do RC xây dựng. Thời gian xây dựng là 730 ngày. Địa điểm là Eisho Higashimachi, thành phố Isahaya.

  Củng cố các tổ chức địa phương cũ kỹ ở ba quận Nagasaki, Keno và Shimabara. Một tòa nhà chính phủ sẽ được xây dựng ở phía nam của khu đất và một tòa nhà đỗ xe nhiều tầng sẽ được xây dựng ở phía bắc. Gánh nặng nợ 7.499 triệu yên đã được đặt trong ngân sách ban đầu của tài khoản chung năm tài chính 2014 cho năm tài chính 2025-2016 là "chi phí bảo trì tòa nhà chính phủ chính và các tòa nhà chính phủ chung, v.v.", bao gồm kinh phí xây dựng tòa nhà văn phòng xúc tiến tỉnh phía Nam.

  Riêng biệt, đấu thầu cạnh tranh rộng rãi sẽ được tổ chức cho việc xây dựng cơ sở vật chất, với các thông báo công khai dự kiến ​​​​vào quý 2 về công việc điện và thiết bị điều hòa không khí cũng như công việc về thiết bị vệ sinh trong quý 3.

  Người phụ trách thiết kế là Yamashita Sekkei và Arima Architects JV.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:    https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:    https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline