Xây dựng mới ga JR Tokai/Tuyến tính tỉnh Yamanashi (Thành phố Kofu, Thành phố Chuo, Tỉnh Yamanashi) Thông báo đấu thầu

Xây dựng mới ga JR Tokai/Tuyến tính tỉnh Yamanashi (Thành phố Kofu, Thành phố Chuo, Tỉnh Yamanashi) Thông báo đấu thầu

  ◇ Áp dụng phương pháp ước tính cạnh tranh công khai Vào
   ngày 31 tháng 5, JR Tokai đã bắt đầu các thủ tục hợp đồng xây dựng ga Chuo Shinkansen tỉnh Yamanashi mới (tên dự kiến) cho Tuyến Chuo Shinkansen. Ga tỉnh Yamanashi (tên dự kiến), nối liền Thành phố Kofu và Thành phố Chuo, Tỉnh Yamanashi và một cây cầu trên cao sẽ được xây dựng. Chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp ước tính cạnh tranh, trong đó chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện các yếu tố giá và phi giá, chọn đối tác để đàm phán và sau đó ký kết hợp đồng nếu đàm phán thành công.

  Sổ tay sẽ được ban hành bởi Phòng Hợp đồng, Phòng Hành chính, Phòng Xây dựng Chuo Shinkansen, Trụ sở Xúc tiến Chuo Shinkansen. Việc nộp đơn và các tài liệu khác sẽ được tiếp nhận tại cùng một văn phòng cho đến ngày 26 tháng 9. Hạn chót nộp dự toán là ngày 14 tháng 1 năm 2025.

  Điều kiện tham gia dành cho một người hoặc một liên doanh được chỉ định bao gồm từ 2 đến 5 người. Giá trị đánh giá tổng thể dự án xây dựng hoàn thiện công trình dân dụng và dự án xây dựng hoàn thiện kiến ​​trúc theo thẩm định quản lý là một công ty đạt 1800 điểm trở lên đối với công trình dân dụng và 1300 điểm trở lên đối với kiến ​​trúc, đại diện liên doanh nhận được 1400 điểm trở lên đối với công trình dân dụng và 1300 điểm trở lên đối với kiến ​​trúc và các thành viên liên danh nhận được 1300 điểm trở lên đối với công trình dân dụng 1200 điểm trở lên hoặc kiến ​​trúc 1100 điểm trở lên. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu hồ sơ xây dựng cụ thể liên quan đến kỹ thuật dân dụng và kiến ​​trúc.

  Địa điểm xây dựng là Thành phố Kofu và Thành phố Chuo, tỉnh Yamanashi. Một công trình kiến ​​trúc mới (khoảng 15.000 mét vuông), một cầu cạn (khoảng 960 mét) và một cây cầu (khoảng 310 mét) sẽ được xây dựng tại Ga tỉnh Yamanashi. Các biện pháp môi trường cũng sẽ được thực hiện đối với các công trình khác. Thời gian xây dựng đến ngày 10 tháng 12 năm 2031.

  Mời các đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline