West Electric Power nộp đơn xin phá sản, số nợ 1,1 tỷ yên

West Electric Power nộp đơn xin phá sản, số nợ 1,1 tỷ yên

  West Holdings thông báo vào ngày 7 tháng 9 rằng công ty con hợp nhất của công ty là West Electric Power (Thành phố Hiroshima) đã quyết định nộp đơn xin phá sản tại cuộc họp hội đồng quản trị được tổ chức cùng ngày. Theo Teikoku Databank, số nợ khoảng 1,1 tỷ yên và có khoảng 29 chủ nợ.

  (Nguồn: Điện lực Miền Tây)

  Trang chủ của West Electric Power
  (Nguồn: West Electric Power)

  Công ty là công ty điện lực mới được thành lập vào tháng 9 năm 2014. Công ty đã ký hợp đồng cung cấp kết nối lưới điện với một công ty điện lực hiện có, cung cấp điện cho các khách hàng như tổng công ty và hơn 40 chính quyền địa phương. Doanh thu hàng năm cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2019 là khoảng 34.037 triệu yên.

  Tuy nhiên, do giá năng lượng toàn cầu tăng cao, giá thị trường của JEPX (Sàn giao dịch điện lực Nhật Bản), nhà cung cấp điện của chúng tôi, đang có xu hướng tăng giá và chúng tôi xác định rằng sẽ khó có thể cung cấp nguồn điện liên tục và ổn định, Trong Tháng 3, nghị quyết được thông qua nhằm bãi bỏ hoạt động kinh doanh bán lẻ điện. Do chấm dứt hợp đồng cung cấp đấu nối, nhiều chính quyền địa phương đã đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại. Doanh thu hàng năm cho năm tài chính kết thúc vào tháng 8 năm 2022 giảm xuống còn khoảng 24,837 triệu yên và công ty đang vượt quá mức nợ.

  Công ty đã đình chỉ hoạt động kinh doanh vào tháng 6 năm 2022, tuyên bố giải thể vào ngày 28 tháng 4 năm 2023 và nộp đơn xin thanh lý đặc biệt lên Tòa án quận Tokyo. Tuy nhiên, do việc thảo luận, đàm phán với chủ nợ và con nợ sẽ kéo dài nên công ty quyết định rút đơn yêu cầu thanh lý đặc biệt. Công ty đã quyết định rằng trong tương lai, thủ tục phá sản do tòa án khởi xướng là phương án phù hợp nhất.

  Zalo
  Hotline