Vùng đô thị Kanto 1 và 8 tỉnh/Cân nhắc lắng nghe ý kiến ​​từ các chuyên gia

Vùng đô thị Kanto 1 và 8 tỉnh/Cân nhắc lắng nghe ý kiến ​​từ các chuyên gia

  Tám quận ở khu vực Kanto đang tích cực tiến tới việc chỉ định các khu vực hạn chế dựa trên "Luật Quy định về kè". Chính quyền thành phố Tokyo và tỉnh Yamanashi đã bắt đầu các cuộc điều tra cơ bản cho việc chỉ định, trong khi tỉnh Chiba đã bắt đầu đặt hàng công việc nghiên cứu. Các quận đã lập ngân sách cho cuộc khảo sát trong ngân sách tài khóa 2023 sẽ bắt đầu cuộc khảo sát trước khi kết thúc năm tài chính. Do có nhiều bộ phận liên quan đến luật này nên một số tỉnh đang xem xét cách sắp xếp cơ cấu tổ chức của họ, bao gồm cả việc thống nhất đầu mối liên hệ.

  Sẽ tăng cường quy định về công tác kè kè (ảnh minh họa)

  Luật quy định về kè sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 5 với mục đích ngăn ngừa các thảm họa về kè. Thống đốc tỉnh và người đứng đầu các thành phố được chỉ định và các thành phố cốt lõi phải chỉ định "khu vực hạn chế xây dựng đất ở, v.v." Sau khi được chỉ định, các công trình kè trong khu vực sẽ phải được cấp phép. Nếu đó là một quận, một cuộc khảo sát cơ bản để chỉ định sẽ được tiến hành và khu vực này sẽ được chỉ định sau khi nghe ý kiến ​​​​từ các thành phố.


  Mỗi quận sẽ thuê ngoài một số công việc liên quan đến điều tra cơ bản cho khu vực tư nhân, và sẽ làm việc để nắm bắt tình trạng sử dụng đất và xác định các khu vực ứng cử viên cho quy định. Chính quyền thủ đô Tokyo đã sử dụng ngân sách bổ sung cho tài khóa 2010 để trang trải chi phí khảo sát và hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu trong cùng năm. Chính phủ có kế hoạch tiến hành một cuộc khảo sát trong năm tài chính 2022 và 2023, đồng thời xác định các lĩnh vực chịu sự điều chỉnh trong năm tài chính 2024.


  Vào tháng 3, Chính quyền tỉnh Yamanashi đã quyết định thuê ngoài công việc nghiên cứu. Tỉnh Chiba đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu cho công việc khảo sát cơ bản. Họ được giao các hoạt động khảo sát dựa trên các hướng dẫn thực hiện do chính phủ đặt ra, khai thác các khu vực có thể gây hại nếu kè bị sập và khảo sát thử nghiệm để xác định khái niệm chỉ định dựa trên đặc điểm của khu vực.


  Các tỉnh Nagano, Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama và Kanagawa sẽ bắt đầu điều tra cơ bản trong năm tài chính 2011. Trong khi có nhiều quận muốn hoàn thành cuộc khảo sát vào cuối năm tài chính, thì có những quận khác mong muốn cuộc khảo sát sẽ tiếp tục trong năm tài chính 2012. Một quan chức tỉnh cho biết: "Tùy thuộc vào tình hình, chúng tôi sẽ nghe ý kiến ​​​​từ các chuyên gia (tại các khu vực được chỉ định)". Về luật điều chỉnh kè, có tỉnh đã tổ chức các nhóm công tác gồm những người phụ trách nhiều bộ phận như quy hoạch đô thị và thị trấn, đất nông lâm nghiệp và các bộ phận liên quan đến môi trường và đang phản hồi.


  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch có chính sách công bố hướng dẫn thực hiện các cuộc khảo sát cơ bản phù hợp với việc thực thi luật, và có khả năng các công việc liên quan đến khảo sát của các tỉnh sẽ được thực hiện trong tương lai.

  Zalo
  Hotline