Việt Nam cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo: Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu

Việt Nam cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo: Bộ trưởng Bộ Công Thương nêu

  Việt Nam cam kết thúc đẩy năng lượng tái tạo: Bộ trưởng Bộ Công nghiệp


  Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Việt Nam đã tích cực thúc đẩy quy hoạch năng lượng để đạt được tăng trưởng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

  Bộ trưởng cho biết thêm, để đạt được mục tiêu, cả nước đang giảm nhiệt điện và phát triển nhiệt điện khí một cách hợp lý.

  Theo báo cáo của các địa phương, Bộ trưởng cho rằng Việt Nam là một thách thức lớn để thực hiện cam kết đạt được Không phát thải vào năm 2050. Tuy nhiên, ông cho biết Việt Nam sẽ "đẩy mạnh hơn nữa việc mở rộng năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời, gió. và năng lượng sóng, để cân bằng và duy trì tất cả các nguồn điện. "

  Các nhà chức trách đang xem xét việc "mở rộng lưới điện truyền tải và phát triển lưới điện thông minh hoặc hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ hữu ích cho Việt Nam."

  Do không còn dư địa cho tăng trưởng thủy điện và Việt Nam không muốn ngành điện khí phát triển quá mạnh, Việt Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc mở rộng năng lượng tái tạo, bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió và sóng, để Bộ trưởng nêu rõ cân bằng và duy trì mọi nguồn lực.

  Ông nói thêm, sự tăng trưởng mạnh mẽ của năng lượng tái tạo trong những năm gần đây đã đặt ra bối cảnh cho việc cắt giảm đáng kể chi phí sản xuất điện, ông nói thêm, lưu ý rằng các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp cũng cho phép người tiêu dùng tiếp cận nguồn điện giá rẻ, đồng thời giảm bớt áp lực lên hệ thống truyền tải quốc gia và biên giới quốc gia.

  Zalo
  Hotline