Viễn thông, bảo hiểm phi nhân thọ, bất động sản... "Các ngành khác nhau" hội tụ xung quanh phản ứng tổng hợp hạt nhân / Đẩy nhanh công nghiệp hóa bằng đầu tư kiến ​​thức

Viễn thông, bảo hiểm phi nhân thọ, bất động sản... "Các ngành khác nhau" hội tụ xung quanh phản ứng tổng hợp hạt nhân / Đẩy nhanh công nghiệp hóa bằng đầu tư kiến ​​thức

    Ngoài ra còn có rất nhiều sự quan tâm đến việc công nghiệp hóa năng lượng nhiệt hạch, thậm chí từ các ngành công nghiệp khác. NTT, Mitsui Sumitomo Insurance và các công ty khác đã đăng ký làm đơn vị quảng bá cho hội đồng ngành, dự kiến ​​sẽ được thành lập vào tháng 3. Công ty đã làm rõ chính sách dẫn dắt các cuộc thảo luận hướng tới công nghiệp hóa. Ngay trong năm 2020, NTT đã tích cực tham gia vào các hoạt động như ký kết thỏa thuận hợp tác với các tổ chức lớn liên quan đến phản ứng tổng hợp hạt nhân và tiến hành nhiều nghiên cứu và phát triển dựa trên các thỏa thuận này. Sự chú ý sẽ tập trung vào các chiến lược do các công ty trong các ngành công nghiệp khác nhau vạch ra nhằm nhanh chóng thiết lập các ngành liên quan đến phản ứng tổng hợp hạt nhân.

    Chủ tịch NTT Jun Sawada (trái) và Chủ tịch QST Toshio Hirano (cả hai chức danh đều giống nhau vào thời điểm đó), họ đã ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2020.
     

    Zalo
    Hotline