Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện lực Miền Trung gửi Thông tin Thiết bị "Vượt khỏi Khu vực Bảo dưỡng"/Bảo trì Hiệu quả các Cột Truyền tải Điện ở Miền núi bằng Truyền thông Độc quyền

Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện lực Miền Trung gửi Thông tin Thiết bị "Vượt khỏi Khu vực Bảo dưỡng"/Bảo trì Hiệu quả các Cột Truyền tải Điện ở Miền núi bằng Truyền thông Độc quyền

    Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện lực Miền Trung gửi Thông tin Thiết bị "Vượt khỏi Khu vực Bảo dưỡng"/Bảo trì Hiệu quả các Cột Truyền tải Điện ở Miền núi bằng Truyền thông Độc quyền


    Viện Nghiên cứu Công nghiệp Điện lực Trung ương đang phát triển một hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả bảo trì các công trình truyền tải điện trên không ở những nơi tín hiệu điện thoại di động không thể đến được. Camera và thiết bị thông tin liên lạc được lắp đặt chủ yếu ở các công trình truyền tải điện ở miền núi. Bằng cách truyền thông tin như hình ảnh và điều kiện nhiệt độ trong thời gian thực đến cơ sở, nó thúc đẩy hiệu quả của công việc bảo trì tại chỗ trước đây thường dựa vào xác nhận trực quan. Trong tương lai, các cuộc thử nghiệm thực địa sẽ được lặp lại tại các địa điểm thực tế ở Nhật Bản, hướng tới ứng dụng thực tế vào năm 2025.

    Zalo
    Hotline