Viện Công nghệ Xây dựng/Phó Hiệu trưởng Tatsuya Nishimura được thăng chức Hiệu trưởng, nhậm chức ngày 26/3/2014

Viện Công nghệ Xây dựng/Phó Hiệu trưởng Tatsuya Nishimura được thăng chức Hiệu trưởng, nhậm chức ngày 26/3/2014

    Vào ngày 22, Viện Nghiên cứu Công nghệ Xây dựng thông báo Tatsuya Nishimura, giám đốc đại diện kiêm phó chủ tịch điều hành, sẽ được thăng chức chủ tịch vào ngày 26 tháng 3 năm 2024. Chủ tịch Tetsumi Nakamura sẽ giữ chức chủ tịch với quyền đại diện cho công ty.

    Ông Tatsuya Nishimura

    Ông Tatsuya Nishimura (Tatsuya Nishimura) Tốt nghiệp Cao học Kỹ thuật tại Đại học Saitama năm 1985 và gia nhập Viện Nghiên cứu Công nghệ Xây dựng. Giám đốc Điều hành năm 2015, Giám đốc Điều hành năm 2017, Giám đốc và Giám đốc Điều hành Cấp cao năm 2019, Giám đốc Đại diện năm 2021 và giữ chức vụ hiện tại từ năm 2022. Sinh ra ở tỉnh Tottori, 64 tuổi.

    Zalo
    Hotline