Việc thu gom rác thải sẽ bắt đầu tại Tổ máy 2 Fukushima Daiichi vào khoảng tháng 10 / TEPCO HD để đăng ký thay đổi thiết bị

Việc thu gom rác thải sẽ bắt đầu tại Tổ máy 2 Fukushima Daiichi vào khoảng tháng 10 / TEPCO HD để đăng ký thay đổi thiết bị

    Công ty Điện lực Tokyo Holdings (HD) đã quyết định bắt đầu thử nghiệm loại bỏ các mảnh vụn nhiên liệu (nhiên liệu nóng chảy) khỏi Tổ máy 2 của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chậm nhất là vào khoảng tháng 10. Trước đó, công việc dự kiến ​​bắt đầu vào cuối tháng 3, nhưng việc thử nghiệm cánh tay robot dùng để tháo cánh tay này mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​nên quy trình đã phải sửa lại. Ý tưởng đầu tiên là loại bỏ cá bằng cách sử dụng một "thiết bị kính thiên văn" giống cần câu, sau đó sử dụng cánh tay robot để bắt đầu loại bỏ cá vào năm tới.

    Zalo
    Hotline