[Việc phát hành nước đã xử lý bắt đầu vào ngày mai] Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và chủ tịch TEPCO HD hội đàm với ba thị trưởng ở Fukushima

[Việc phát hành nước đã xử lý bắt đầu vào ngày mai] Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp và chủ tịch TEPCO HD hội đàm với ba thị trưởng ở Fukushima

    Vào ngày 22, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura đã gặp Thống đốc Masao Uchibori, Thị trưởng Jun Yoshida của Thị trấn Okuma và Thị trưởng Thị trấn Futaba Shiro Izawa tại Văn phòng Chính quyền Tỉnh Fukushima. Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nishimura giải thích rằng cuộc họp cấp bộ trưởng được tổ chức cùng ngày đã quyết định xả nước đã qua xử lý sớm nhất vào ngày 24. Ông nói: “Các bộ trưởng liên quan, bao gồm cả thủ tướng, đã xác nhận rằng chính phủ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho đến khi việc xử lý nước đã qua xử lý hoàn tất”.

    Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nishimura (phải) tiếp nhận yêu cầu từ các thị trưởng địa phương trong đó có Thống đốc Uchibori (thứ ba từ trái sang)

    Zalo
    Hotline