Việc mở cửa thị trường công suất sẽ tác động đến “đóng góp”/điện mới

Việc mở cửa thị trường công suất sẽ tác động đến “đóng góp”/điện mới

    ◆ Ngăn chặn nhu cầu giảm gánh nặng/chuyển gánh nặng cho các khoản phí

     Sự chú ý đã tập trung vào động thái của các công ty điện lực mới liên quan đến việc thanh toán "đóng góp công suất" sẽ bắt đầu vào năm tài chính 2024 với việc mở cửa thị trường công suất. Lo ngại về tác động đối với hoạt động kinh doanh của mình, một số công ty điện lực mới đang thực hiện các bước để giảm bớt gánh nặng hoặc chuyển nó vào hóa đơn tiền điện của họ. Mặt khác, người ta đã chỉ ra rằng tác động của sự đóng góp của công suất đến hoạt động kinh doanh là nhỏ so với biến động giá trên thị trường điện bán buôn nên có thể tránh được sự nhầm lẫn. (Yuki Tsujimura)

    Thị trường năng lực mua và bán năng lực cung ứng trong tương lai.

    Zalo
    Hotline