Vena vận hành các nhà máy điện mặt trời cực lớn 31MW ở Nagano và 25MW ở Aomori

Vena vận hành các nhà máy điện mặt trời cực lớn 31MW ở Nagano và 25MW ở Aomori

  Vena vận hành các nhà máy điện mặt trời cực lớn 31MW ở Nagano và 25MW ở Aomori

  青森2太陽光発電所

  Nhà máy điện mặt trời Aomori 2
  (Nguồn: Vena Energy Japan)

  川上2太陽光発電所


  Nhà máy điện mặt trời Kawakami 2
  (Nguồn: Vena Energy Japan)

  Vena Energy, một công ty phát điện năng lượng tái tạo độc lập tại Singapore, sẽ vận hành một siêu năng lượng mặt trời (nhà máy điện mặt trời quy mô lớn) 31MW "Nhà máy điện mặt trời Kawakami 2" ở làng Kawakami, tỉnh Nagano vào tháng 12 năm 2021. Vào tháng 6 năm 2022, “ Nhà máy điện mặt trời Aomori 2” với công suất 25 MW bắt đầu đi vào hoạt động tại thành phố Aomori.

  Nhà máy điện mặt trời Kawakami 2 đã lắp đặt 74.480 tấm pin mặt trời hai mặt trên diện tích 49ha. Công suất của bảng điều khiển là 30,91MW và công suất của lưới điện là 21,76MW. Sản lượng điện hàng năm tương đương với 8.558 hộ gia đình và hiệu quả giảm thiểu khí nhà kính hàng năm tối đa là 22.919 tấn. Đơn giá bán điện theo hệ thống biểu giá bán điện (FIT) là 24 yên/kWh và thời hạn mua là 18 năm 11 tháng cho đến tháng 11 năm 2040.

  Nhà máy điện mặt trời Aomori 2 đã lắp đặt 44.350 tấm pin mặt trời hai mặt trên diện tích 47ha. Công suất của bảng điều khiển là 24,8MW và công suất của lưới điện là 16,32MW. Sản lượng điện hàng năm tương đương với 5.680 hộ gia đình, có thể giảm phát thải khí nhà kính lên đến 15.211 tấn mỗi năm và tiết kiệm khoảng 21 triệu lít nước. Đơn giá bán điện của FIT là 32 yên/kWh, thời hạn mua là 17 năm 8 tháng đến tháng 2 năm 2040.

  Với việc vận hành cả hai nhà máy điện, Vena Energy hiện có 31 nhà máy quang điện đang hoạt động trong nước, với tổng công suất 668 MW. Công ty con tại Nhật Bản của Vena Energy, Vena Energy Japan (Minato-ku, Tokyo), có trụ sở chính và 17 văn phòng trong nước.Vena Energy Engineering sẽ chịu trách nhiệm quản lý xây dựng.

  Zalo
  Hotline