Về việc công bố Đóng góp của Nhóm công tác III cho Báo cáo đánh giá lần thứ sáu của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

Về việc công bố Đóng góp của Nhóm công tác III cho Báo cáo đánh giá lần thứ sáu của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

  Về việc công bố Đóng góp của Nhóm công tác III cho Báo cáo đánh giá lần thứ sáu của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC)

  Bộ Môi trường (MOE)

  Phiên họp thứ 56 của IPCC và Phiên họp thứ 14 của Nhóm công tác IPCC III (WGIII) được tổ chức trực tuyến từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2022. Trong các phiên họp, Bản tóm tắt dành cho các nhà hoạch định chính sách (SPM), là đóng góp của IPCC WGIII cho Báo cáo Đánh giá Thứ sáu (AR6) (sau đây gọi là "Báo cáo WGIII AR6"), đã được phê duyệt, trong khi báo cáo chính và các tài liệu liên quan khác đã được chấp nhận.

  1. Dàn ý

  Kỳ họp thứ 56 của IPCC và Kỳ họp thứ 14 của WGIII được tổ chức trực tuyến từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2022. Tám năm sau khi phê duyệt SPM của đóng góp WGIII cho Báo cáo đánh giá lần thứ 5 (AR5) vào năm 2014, SPM của Báo cáo WGIII AR6 mới được phê duyệt, trong khi báo cáo chính và các tài liệu đính kèm đã được chấp nhận.

  IPCC đã xuất bản SPM của Báo cáo WGIII AR6 vào lúc 24:00 ngày 4 tháng 4 (JST). Báo cáo chính và các tài liệu liên quan sẽ được IPCC công bố rộng rãi vào khoảng tháng 8 năm 2022, sau khi chỉnh sửa và các quy trình cần thiết khác phản ánh các cuộc thảo luận của phiên họp toàn thể sẽ được hoàn tất.

  2. Đề cương Phiên họp thứ 56 của IPCC và Phiên họp thứ 14 của Nhóm công tác III

  Thời gian: 14 ngày từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2022 (trừ Chủ nhật, ngày 27 tháng 3)

  Địa điểm: Trực tuyến

  Thành phần tham dự: Hơn 400 người, bao gồm đại biểu từ các chính phủ thành viên của IPCC và đại diện của UNEP, UNFCCC và các tổ chức quốc tế khác; Tổng số 20 người đã tham dự các phiên họp từ Nhật Bản, bao gồm cả sự tham gia của METI, MEXT, MAFF, JMA và MOE.

  Để hoàn thành báo cáo, các bộ và cơ quan liên quan của chính phủ Nhật Bản đã tổ chức một nhóm liên lạc trong nước để hỗ trợ các hoạt động báo cáo của IPCC. 17 nhà khoa học Nhật Bản đã tham gia viết Báo cáo WGIII AR6. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản đã chủ động đóng góp vào báo cáo thông qua các đánh giá và thảo luận của Chính phủ tại các phiên họp toàn thể. Vui lòng xem Bản đính kèm để biết đề cương của SPM, tóm tắt các kết quả khoa học mới nhất về giảm thiểu biến đổi khí hậu.

  3. Lịch trình trong tương lai

  Chính phủ Nhật Bản sẽ dịch SPM đã được phê duyệt của Báo cáo WGIII AR6 sang tiếng Nhật và công bố bản dịch trên trang web của METI trong một tháng.

  IPCC có kế hoạch thông qua Báo cáo tổng hợp AR6 tại Phiên họp thứ 57 dự kiến ​​được tổ chức vào tháng 9 năm 2022.

  Zalo
  Hotline