Vattenfall và BASF chọn Vestas cho các dự án 1,6GW ở Đức

Vattenfall và BASF chọn Vestas cho các dự án 1,6GW ở Đức

  Thỏa thuận này bao gồm hợp đồng bảo hành và dịch vụ 5 năm, sau đó là thỏa thuận hỗ trợ vận hành.

  Giày sneaker và

  Tổng cộng có 68 tuabin sẽ được lắp đặt tại Nordlicht 1, và thêm 44 tuabin tại Nordlicht 2. Nguồn: fokke baarssen / Shutterstock.

  Vestas đã giành được hợp đồng từ Vattenfall và BASF để cung cấp 112 tuabin gió V236-15,0 MW cho các dự án gió ngoài khơi Nordlicht 1 và 2 của Đức.

  Nordlicht 1 có công suất 980MW và Nordlicht 2 có công suất 630MW nằm cách đảo Borkum trên Biển Bắc nước Đức 85 km về phía Bắc.

  Hai địa điểm này có tổng công suất phát điện hơn 1,6GW.

  Thỏa thuận này bao gồm hợp đồng bảo hành và dịch vụ 5 năm cũng như thỏa thuận hỗ trợ vận hành 30 năm.

  Việc xây dựng các trang trại gió Nordlicht sẽ bắt đầu vào năm 2026, với kế hoạch lắp đặt tuabin vào năm 2027 tại Nordlicht 1 và năm 2028 tại Nordlicht 2.

  68 tuabin sẽ được lắp đặt tại Nordlicht 1, và thêm 44 tuabin tại Nordlicht 2, hướng tới trạng thái hoạt động đầy đủ vào năm 2028.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage:  https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube:  https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt 

  Zalo
  Hotline