Vật tư tăng giá, lạm phát trượt dốc là hiệu quả / Nhận thức thấu đáo qua các nhóm ngành hàng

Vật tư tăng giá, lạm phát trượt dốc là hiệu quả / Nhận thức thấu đáo qua các nhóm ngành hàng

  Vật tư tăng giá, lạm phát trượt dốc là hiệu quả / Nhận thức thấu đáo qua các nhóm ngành hàng


  Về việc vận hành điều khoản trượt giá để đối phó với giá nguyên liệu tăng cao, có ý kiến ​​cho rằng việc áp dụng trượt giá có hiệu quả trong tình huống nhiều loại giá nguyên liệu cùng tăng như tình hình hiện nay. Không thể áp dụng các slide đơn hạng mục để xây dựng dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch vì mức biến động giá của các vật liệu riêng lẻ không được vượt quá 1% chi phí xây dựng, do nhà thầu sẽ chịu chi phí. Trượt giá lạm phát có thể nói là hiệu quả khi tổng mức tăng của giá nguyên vật liệu và tiền lương là lớn. Để sử dụng đúng điều khoản trượt giá, có vẻ như cần phải hiểu sâu hơn về phía nhà thầu.


  Tại cuộc họp điều hành của liên đoàn các nhà lập pháp Đảng Dân chủ Tự do về đảm bảo chất lượng xây dựng công được tổ chức vào ngày 21, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch đã trình bày và giải thích một trường hợp khó áp dụng slide một mục, nhưng nó có thể được giải quyết bằng trượt lạm phát.


  Tại thời điểm áp dụng, gánh nặng của nhà thầu là 1% chi phí xây dựng mục tiêu đối với trượt hạng mục và 1% chi phí xây dựng còn lại đối với trượt lạm phát. Tuy nhiên, đối với trượt giá từng mặt hàng, mức biến động giá đối với từng mặt hàng vật liệu như xăng dầu, vật liệu thép, nhựa đường, bê tông… vượt quá 1%. Mục tiêu tính toán khác với chỉ số lạm phát, đó là số lượng chỉ số cho tất cả các biến động về giá nguyên vật liệu và tiền lương vượt quá 1%.


  Đầu tiên, tiền lương và giá cả không tăng quá nhiều trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai vào những năm 1970, nhưng giá của một số vật liệu liên quan đến dầu mỏ lại tăng vọt. Cũng có quan điểm cho rằng nếu giá của một số loại vật liệu cụ thể tiếp tục tăng trong khi giá của tất cả các loại vật liệu tiếp tục giảm thì việc lập chỉ số giá từng mặt hàng sẽ có hiệu quả.


  Các thành viên Quốc hội tham dự cuộc họp đã yêu cầu Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch, Liên đoàn các nhà thầu xây dựng Nhật Bản (Nichikenren) và Hiệp hội các nhà thầu xây dựng toàn Nhật Bản (Zenken) hành động để truyền đạt chính xác mục đích của hệ thống này cho các nhà thầu. Nobuaki Sato, một thành viên của Hạ viện, lập luận, ``Khi tất cả mọi người (vật liệu) đang gia tăng như bây giờ, chúng ta nên nói rằng không có điểm nào trong các slide một mục.'' Toshiyuki Adachi, một thành viên của Hạ viện, chỉ ra rằng "có một số hiểu lầm trong ngành" và kêu gọi nhận thức thấu đáo về các công ty thành viên thông qua cả hai nhóm.

  Zalo
  Hotline