Vào ngày 26, các ngân hàng lớn như Ngân hàng MUFG và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã biên soạn hướng dẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ sở và dự án trong giai đoạn chuyển đổi sang khử cacbon ở Đông Nam Á

Vào ngày 26, các ngân hàng lớn như Ngân hàng MUFG và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã biên soạn hướng dẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ sở và dự án trong giai đoạn chuyển đổi sang khử cacbon ở Đông Nam Á

  Các nhà máy nhiệt điện than ở Indonesia = Reuters
  Vào ngày 26, các ngân hàng lớn như Ngân hàng MUFG và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã biên soạn hướng dẫn cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cơ sở và dự án trong giai đoạn chuyển đổi sang khử cacbon ở Đông Nam Á. Sẽ nhấn mạnh vào việc liệu nội dung có phù hợp với các kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu khử cacbon do chính phủ mỗi quốc gia ủng hộ hay không. Một phương pháp được gọi là tài chính chuyển đổi sẽ dẫn đến việc cung cấp năng lượng ổn định và giảm phát thải.

  Tôi đã báo cáo tại Hội nghị Bộ trưởng Đối tác Tăng trưởng Xanh Châu Á, nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế thông qua quá trình khử cacbon, do Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp tổ chức vào ngày 26. Một nhóm nghiên cứu đã được thành lập với tổng số 18 tổ chức tài chính ở Châu Á và Châu Âu, bao gồm cả Sumitomo Mitsui Banking Corporation và Mizuho Bank, để xây dựng các hướng dẫn về tài chính chuyển tiếp cho các tổ chức tài chính tư nhân.

  Hướng dẫn được công bố lần này nhấn mạnh liệu cả các công ty và doanh nghiệp đang vay vốn có tuân theo các biểu đồ quy trình khử cacbon và kế hoạch hành động do chính phủ mỗi nước xây dựng hay không. Vì một số quốc gia chưa có kế hoạch, chúng tôi cũng sẽ sử dụng danh sách các công nghệ giúp giảm lượng khí thải carbon dioxide (CO2) do Viện Nghiên cứu Kinh tế Đông Á và ASEAN (ERIA), một tổ chức bên thứ ba, tạo ra.

  ERIA đã công bố 10 công nghệ chuyển tiếp và liệt kê các nhà máy nhiệt điện sử dụng khí đốt tự nhiên làm nhiên liệu, cùng với nhiệt lượng cạn kiệt, để tạo ra điện với hiệu suất cao. Các nhà máy nhiệt điện than không được đưa vào công nghệ mục tiêu. Trộn hydro và amoniac, không thải ra CO2 khi đốt cháy, với nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện hiện có đã được đưa vào.

  Các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch đi ngược lại với quá trình khử cacbon, do đó không có sẵn quỹ. Mặt khác, nhu cầu điện năng đang tăng lên nhanh chóng ở ASEAN, và người ta lo ngại rằng không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng điện chỉ bằng năng lượng tái tạo. Cũng có nhiều nhà máy nhiệt điện than mới hoạt động được một thời gian ngắn. Tầm quan trọng của tài chính chuyển tiếp, giúp dễ dàng hơn trong việc cung cấp hỗ trợ tài chính ngay cả khi đang ở giữa quá trình, đang ngày càng gia tăng dựa trên tiền đề của quá trình khử cacbon trong tương lai.

  Zalo
  Hotline