Văn phòng Nội các/Tăng cường ứng phó với biến động giá và thúc đẩy thay đổi hợp đồng phù hợp trong các dự án PPP/PFI

Văn phòng Nội các/Tăng cường ứng phó với biến động giá và thúc đẩy thay đổi hợp đồng phù hợp trong các dự án PPP/PFI

  Văn phòng Nội các sẽ tăng cường ứng phó với biến động giá thông qua các dự án PPP/PFI nhằm ứng phó với giá nguyên vật liệu tăng cao và chi phí lao động tăng cao. Dựa trên yêu cầu từ các nhà khai thác kinh doanh liên quan, chúng tôi đang nỗ lực tìm hiểu tác động thực tế của biến động giá đối với hoạt động kinh doanh. Trong thời gian tới, Ủy ban Xúc tiến PFI gồm các chuyên gia sẽ thảo luận vấn đề này và mong muốn hoàn thiện hệ thống để các nhà thầu có thể thay đổi hợp đồng phù hợp tùy theo tình hình. Kết quả của các cuộc thảo luận là các hướng dẫn khác nhau về hợp đồng, chia sẻ rủi ro, v.v. sẽ được xem xét nếu cần thiết. Trong trường hợp đó, hướng dẫn mới sẽ được công bố vào tháng Sáu.

  Gói kinh tế toàn diện của chính phủ, được Nội các phê duyệt vào tháng 11 năm ngoái, kêu gọi thiết lập giá dự kiến ​​phù hợp cho các dự án công trình công cộng phản ánh giá vật liệu mới nhất và thực hiện triệt để các điều khoản trượt. Chính phủ sẽ thúc đẩy việc truyền dẫn giá phù hợp trong hoạt động mua sắm hàng hóa và dịch vụ của chính quyền trung ương và địa phương.

  Văn phòng Nội các đã gửi thông báo với tiêu đề “Ứng phó với tác động của biến động giá trong các dự án PPP/PFI” dưới danh nghĩa Tổng cục trưởng hoạch định chính sách (phụ trách hệ thống kinh tế và xã hội) tới người đứng đầu bộ phận PFI của khách hàng như với tư cách là chính quyền quốc gia và địa phương vào ngày 19. Nó được ban hành vào năm

  Trước các biện pháp kinh tế toàn diện, chúng tôi đã yêu cầu có phản hồi phù hợp, chẳng hạn như phản hồi yêu cầu của nhà thầu để thảo luận về các thay đổi đối với hợp đồng, v.v. và thực hiện các thay đổi đối với hợp đồng khi cần thiết. Để chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu và chi phí năng lượng tăng lên được phản ánh phù hợp trong giá hợp đồng.

  Tuy nhiên, chính quyền địa phương bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở bán đảo Noto xảy ra vào ngày 1 và đang ứng phó với thảm họa, cũng như chính quyền địa phương đang cung cấp hỗ trợ nhân lực để phục hồi và tái thiết các khu vực bị thiên tai, phải quan tâm để đảm bảo rằng Việc ứng phó thảm họa không bị cản trở, tôi cho là có.

  Văn phòng Nội các đã tiếp tục xác định tình trạng thực tế của những thay đổi hợp đồng trong các dự án PPP/PFI và các cuộc khảo sát được ủy quyền. Ủy ban Xúc tiến PFI sẽ thảo luận trong trường hợp nào cần phải thay đổi hợp đồng và đưa ra phản hồi. Nếu hướng dẫn được thay đổi, các quyết định sẽ được đưa ra tại Hội đồng xúc tiến PFI cấp bộ sau khi thông qua Ủy ban xúc tiến PFI.

  Zalo
  Hotline