Văn phòng Nội các/Tăng cường nỗ lực mở rộng việc áp dụng PFI địa phương, đánh giá các tác động khác nhau và tạo ra các chỉ số mới

Văn phòng Nội các/Tăng cường nỗ lực mở rộng việc áp dụng PFI địa phương, đánh giá các tác động khác nhau và tạo ra các chỉ số mới

  Văn phòng Nội các đang tăng cường nỗ lực mở rộng việc áp dụng `` PFI địa phương '', mang lại nhiều lợi ích và tác động đa dạng hơn cho nền kinh tế và xã hội địa phương thông qua các dự án. Để thúc đẩy việc hình thành dự án, chúng tôi hỗ trợ thiết lập một "nền tảng khu vực" nơi ngành công nghiệp địa phương, chính phủ, học viện và các tổ chức tài chính tập hợp lại để tiếp thu bí quyết và trao đổi thông tin như đối thoại công-tư. Mục đích là tạo ra các chỉ số có thể đánh giá định lượng và định tính không chỉ tác động của việc giảm gánh nặng tài chính, chẳng hạn như VFM (giá trị đồng tiền), mà còn các tác động khác nhau như sức sống của khu vực và tạo việc làm.

  Khái niệm PFI địa phương là giải quyết các vấn đề khu vực thông qua kinh doanh và mang lại nhiều lợi ích hơn cho nền kinh tế và xã hội địa phương. Ngoài tác dụng giảm gánh nặng tài chính, dự án sẽ được thúc đẩy với trọng tâm là đạt được nhiều hiệu quả khác nhau nhờ sự khéo léo của chính quyền địa phương và khu vực tư nhân.

  Cho đến nay, PPP và PFI thường được nhắc đến trong bối cảnh cắt giảm chi phí và phát triển kinh tế, nhưng một người phụ trách Văn phòng Xúc tiến Dự án Sử dụng Quỹ Tư nhân của Văn phòng Nội các cho biết: “Có nhiều tác động và lợi ích khác nhau đối với toàn bộ khu vực”. ." Trước các vấn đề như suy giảm dân số và cơ sở hạ tầng cũ kỹ, Văn phòng Nội các đang nỗ lực phổ biến PFI địa phương và phổ biến thông tin giúp giải quyết các vấn đề và phát triển trong khu vực.

  Văn phòng Nội các và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch sẽ hỗ trợ việc thành lập và vận hành các nền tảng khu vực. Tính đến tháng 4, nó đã được lắp đặt ở 38 quận. Nền tảng này sẽ chia sẻ các vấn đề khu vực, ý tưởng kinh doanh cũng như bí quyết giải quyết chúng, từ đó hình thành dự án.

  Khi xác định có nên áp dụng PFI địa phương hay không, điều quan trọng là phải cung cấp các chỉ số về tính hiệu quả của nó. Hiện nay, người ta có xu hướng tập trung vào Giá trị đồng tiền đầu tư (VFM), nhưng chúng tôi cũng đang xem xét những chỉ số nào sẽ áp dụng cho nhiều tác động khác ngoài tác dụng giảm gánh nặng tài chính.

  Cho đến nay, có một số ví dụ điển hình về các dự án đã áp dụng PFI phù hợp với khái niệm PFI địa phương. Ví dụ, thị trấn Kannami ở tỉnh Shizuoka, nơi có dân số chỉ dưới 40.000 người, đã áp dụng phương pháp PFI để phát triển thị trấn và phát triển một trạm dừng ven đường. Kawada Construction, một công ty trong tỉnh, đã trở thành công ty đại diện và thành lập SPC (Công ty có mục đích cụ thể). Công ty cũng tích cực tìm cách tuyển dụng những người sống trong thị trấn.

  VFM tại thời điểm ký hợp đồng là 8,9%. Số lượng người sử dụng cơ sở này hàng năm là 1,64 triệu (2018), cao hơn gấp đôi so với ước tính ban đầu (690.000). Một công viên giải trí được xây dựng trên khu đất liền kề, tạo ra tác dụng hiệp đồng trong việc thu hút khách hàng, tăng số lượng người dùng và doanh số bán hàng lên 40-50%.

  Theo Văn phòng Nội các, có những trường hợp các công ty cảnh quan đã bắt đầu vận hành các cơ sở theo PFI địa phương và đây cũng có thể là cơ hội cho các công ty liên quan đến xây dựng mở rộng lĩnh vực kinh doanh của họ.

  Mời đối tác xem hoạt động của Công ty TNHH Pacific Group.
  FanPage: https://www.facebook.com/Pacific-Group
  YouTube: https://www.youtube.com/@PacificGroupCoLt

  Zalo
  Hotline