Vấn đề Năm mới 2024/Triển vọng ngành 1. Tiến bộ hơn nữa trong đầu tư xây dựng và xây dựng một quốc gia kiên cường

Vấn đề Năm mới 2024/Triển vọng ngành 1. Tiến bộ hơn nữa trong đầu tư xây dựng và xây dựng một quốc gia kiên cường

  Chính phủ đã dành 6.082,8 tỷ yên cho các chi phí liên quan đến công trình công cộng trong đề xuất ngân sách năm 2024. Số tiền này nhiều hơn 2,6 tỷ yên so với năm trước và được đảm bảo ổn định. Khoảng 4 nghìn tỷ yên sẽ được phân bổ với trọng tâm là khả năng phục hồi quốc gia. Cùng với khoảng 1,3 nghìn tỷ yên chi phí liên quan đến công trình công cộng được đảm bảo cho năm thứ tư (năm tài chính 2024) của "Các biện pháp tăng tốc 5 năm nhằm ngăn chặn, giảm nhẹ thiên tai và khả năng phục hồi quốc gia" trong ngân sách bổ sung năm tài khóa 2011, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng phục hồi của mình. Chính phủ sẵn sàng thực hiện một bước tiến trong sự phát triển đất nước.

  Trong ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2023, 2,2009 nghìn tỷ yên đã được phân bổ cho các chi phí liên quan đến công trình công cộng, bao gồm các biện pháp tăng tốc trong 5 năm. Tổng số tiền, bao gồm cả số tiền dành cho ngân sách năm tài chính 2024, là 8.283,7 tỷ yên. Chúng tôi sẽ thực hiện đều đặn dự án mà không có bất kỳ sự gián đoạn nào giữa ngân sách bổ sung và ngân sách ban đầu.

  Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch đã dành tổng cộng 5.953,7 tỷ yên (tăng 0,8% so với năm trước) cho tài khoản chung trong đề xuất ngân sách năm tài chính 2024. Trong số tiền này, 5.2901 nghìn tỷ yên (tăng 0,0%) được đảm bảo là chi phí liên quan đến công trình công cộng. Số tiền ngân sách cũng tính đến chi phí quản lý và bảo trì nguồn nước sẽ được chuyển từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sang Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch trong cùng năm tài chính.

  Các chi phí liên quan đến công trình công cộng trong đề xuất ngân sách năm tài chính 2024 của mỗi bộ là: ▽Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch = 5.290.009.000.000 94 triệu yên ▽Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản = 698.585 triệu yên ▽Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp = 2.163 triệu yên ▽Bộ Môi trường = 49,512 triệu yên ▽ Văn phòng Nội các = 42,396 triệu yên.

  Trong đề xuất ngân sách năm tài chính 2024, mỗi cơ quan chính phủ đã dành tổng cộng 5.220,1 tỷ yên cho ngân sách liên quan đến khả năng phục hồi quốc gia, tăng 10,0% so với năm trước. Ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2023, sẽ được thực hiện cùng với ngân sách trong cùng năm, đã dành 1,5188 nghìn tỷ yên chi tiêu quốc gia cho năm tài chính 2024, năm thứ tư của các biện pháp tăng tốc 5 năm. Chi phí của dự án, bao gồm FILP, v.v., sẽ là 2,356 nghìn tỷ yên. Trong đó, chi phí liên quan đến công trình công cộng chiếm 1.302,2 tỷ yên trong chi tiêu quốc gia (2.003,5 tỷ yên trong chi phí dự án). Nó cũng bao gồm `` Cơ sở ứng phó khẩn cấp khả năng phục hồi quốc gia '' (300 tỷ yên), được tạo ra như một khuôn khổ riêng biệt trong các biện pháp tăng tốc 5 năm trong bối cảnh giá nguyên liệu hiện tại và giá hàng hóa tăng cao.

  Khi thực hiện ngân sách, chính phủ sẽ nỗ lực ước tính đúng dự toán chi phí, lập tiến độ xây dựng và tiêu chuẩn hóa thời gian xây dựng. Chính phủ có kế hoạch sử dụng linh hoạt hoạt động phát sinh nợ kho bạc quốc gia.

  Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Viện Nghiên cứu Kinh tế đã công bố dự báo đầu tư xây dựng cho năm tài chính 2024 vào tháng 10 năm ngoái. Giá trị danh nghĩa của tổng vốn đầu tư là 72,24 nghìn tỷ yên, tăng 1,1% so với năm trước, cho thấy xu hướng phục hồi. Đầu tư xây dựng của chính phủ (giá trị danh nghĩa) không bao gồm sửa chữa tòa nhà dự kiến ​​sẽ hầu như không thay đổi (tăng 0,2% so với năm trước) ở mức 23,47 nghìn tỷ yên.

  Chuyển sang khu vực tư nhân, số lượng nhà ở khởi công dự kiến ​​sẽ giảm trong năm tài chính 2023 do lo ngại về chi phí xây dựng tiếp tục cao và lãi suất thế chấp tăng. Do đó, số lượng công trình khởi công vào năm 2024 dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ và lượng đầu tư xây dựng nhà ở trong cùng năm cũng được dự đoán sẽ tăng nhẹ (1,4%) lên 17,52 nghìn tỷ yên. Số tiền đầu tư xây dựng khu phi dân cư trong năm tài chính 2024 dự kiến ​​là 19,23 nghìn tỷ yên, bằng mức của năm trước (tăng 0,4%), do diện tích khởi công xây dựng tăng so với năm trước.

  Trong năm tài chính 2014, mặc dù tốc độ tăng trưởng cả về tổng vốn và theo ngành sẽ chậm hơn so với năm trước nhưng tổng đầu tư dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng mạnh. Ngoài ra còn có kỳ vọng vào việc đầu tư vốn mạnh mẽ và tăng lương của các công ty tư nhân.

  Zalo
  Hotline